Lansare Proiect „Start-Up Plus – afaceri de succes în Regiunea Sud-Muntenia”

Lansare Proiect „Start-Up Plus – afaceri de succes în Regiunea Sud-Muntenia”

11 mai 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are plăcerea de a vă invita la conferința de lansare a proiectului “Start-Up Plus – afaceri de succes în Regiunea Sud-Muntenia”, cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Evenimentul va avea loc miercuri, 16 mai 2018, începând cu ora 15.00, la Pensiunea Hanul Călugărenilor din Com. Călugăreni, Jud. Giurgiu. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va oferi informaţii cu privire la obiectivele şi activitățile proiectului.

Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și SC METODO Studii Consultanță România SRL și se desfășoară pe  o perioadă de 33 luni, în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.

Obiectivul general al proiectului îl  reprezintă dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Sud-Muntenia și îmbunătățirea nivelului de competențe manageriale și antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri și ocupare, prin înființarea și dezvoltarea a 36 de noi activități economice independente. Cele 36 de afaceri dezvoltate vor asigura locuri de muncă durabile contribuind la dezideratul Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014- 2020 de creștere a gradului de ocupare.

Evenimentul va reuni actori relevanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din aria de interes, reprezentanți ai instituțiilor publice locale, precum și jurnaliști.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la eveniment până marți, 15 mai 2018, ora 14:00, la următoarele date de contact: e-mail – anca.ion@idru.ro, telefon – 0721 680 007. Persoana de contact este dna. Ion Anca – Responsabil informare și selecție grup țintă.

În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

Ion Anca – Responsabil informare și selecție grup țintă