POR

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic

Suma alocată – 206,51 mil euro

Tipuri de activități

  • crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotare

Potențiali beneficiari

  • Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic

Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Suma alocată – 877.11 mil euro

Tipuri de activități

  • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

Potențiali beneficiari

  • IMM uri

Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Suma alocată – 118.9 mil euro

Tipuri de activități

  • valorificarea economică a potențialului turistic balnear
  • valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local
  • infrastructură turistică publică de agrement

Potențiali beneficiari

  • autorități publice locale
  • parteneriate