Servicii

FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR

Formarea profesională a adulților este reglementată atât prin Codul Muncii, cât și prin Ordonanța Guvernului nr. 129/2000.

Formarea profesională asigură dezvoltarea resursei umane prin diversificarea compețentelor profesionale, prin inițerea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea adulților, în vederea realizarii mobilității și integrării/reintegrării acestora pe piața forței de muncă.

Scopul și obiectivele parcurgerii programelor de formare profesională:

 • Creșterea nivelului de ocupare al forței de muncă și prevenirea șomajului;
 • Ridicarea nivelului de pregătire profesională și dezvoltare personală;
 • Facilitarea încadrării în muncă în condițiile legii;
 • Creșterea șanselor de integrare/reintegrare pe piața muncii;
 • Actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;
 • Promovarea în muncă.

 

Cursuri

CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALĂ

Activitatile de consiliere si orientare în carieră urmăresc dezvoltarea personală și înzestrarea adulților cât și a elevilor prin cunostinte si abilitati necesare pentru realizarea unei gestionari eficiente a propriei cariere. Acest fapt se impune cu necesitate in conditiile unei piete de munca flexibile si in mare parte imprevizibile, aflata intr-o continua schimbare atat sub aspect extern (ponderea diverselor profesii pe piata muncii si schimbarea relatiei dintre ele), cat si interne (modificari in cerintele impuse de diverse profesii).

Un program de educatie pentru cariera cuprinde mai multe componente care vizeaza dezvoltarea tinerilor pentru un management propriu al carierei. Componentele esentiale ale unui program de planificare a carierei sunt:

 1. Autocunoasterea (personalitate si atitudini, aptitudini si realizari, cunoastere si stil de invatare, valori, interese, spirit intreprinzator);
 2. Cercetari cu privire la profesie (cautare de informatii, interviu de documentare, practica si voluntariat, experienta practica, tendintele profesiei);
 3. Luarea deciziei (obiective de cariera, obiective personale, servicii prestate pentru colectivitate, invatare continua);
 4. Contacte pentru angajare (cautarea locului de munca, CV-uri si scrisori de intentie, interviuri);
 5. Piata muncii (oferte de munca si acceptarea lor, succes in munca);
 6. Cariera (re-evaluare).

 

MEDIERE ÎN MUNCĂ ȘI TRANZIȚIA DE LA ȘCOALĂ LA VIAȚA ACTIVĂ

 • Promovare gratuita a locurilor de munca vacante pe site-urile IDRU si pe site-urile partenerilor
 • Organizarea gratuita a burselor locurilor de munca/Targuri de joburi
 • Colectare gratuita a CV-urilor
 • Evaluare candidati folosind instrumente psihometrice, interviuri structurate, de profunzime
 • Prezentarea unui shortlist al candidatilor calificati din punct de vedere al profilului
 • Activitati de incurajare a grupurilor vulnerabile pentru integrare profesionala
 • Promovarea efectuarii stagiilor de practica in randul elevilor, studentilor si cursantilor.

CERTIFICARE COMPETENTE PROFESIONALE

O mare parte din angajaţii care lucrează efectiv şi care au dobândit o experienţă practică solidă nu deţin acest certificat de calificare, care să le ateste competenţele, iar factori precum timpul sau vârsta nu le mai permit urmarea unei căi formale de şcolarizare, o varianta pentru rezolvarea acestei probleme o reprezintă evaluările individuale ale competenţelor profesionale, în urma cărora poate fi eliberat un certificat echivalent cu certificatul de calificare.

 

ORGANIZARE EVENIMENTE

Conferinte de lansare / închidere proiecte în domeniul resurselor umane și incluziunii sociale

 • Reuniuni ale rețelei de parteneriat pentru formare profesională
 • Conferințe/seminarii/workshopuri în domeniul dezvoltării resurselor umane
 • Conferințe și reuniuni pentru incluziune socială

 

EDITARE CĂRȚI ȘI PUBLICAȚII

“Când sunteţi entuziasmaţi de împlinirea unui scop major, începeţi să înaintaţi rapid, în pofida tuturor obstacolelor şi limitărilor. Toate forţele universului mental încep să acţioneze înspre binele vostru. Deveniţi o forţă irezistibilă a naturii. Practic, sunteţi de neoprit”.

(Brian Tracy – ”Succesul în viață”)

Înființată în 2009, Editura IDRU dezvoltă un amplu program materializat în titluri de valoare ce are ca obiectiv atragerea unor autori de prestigiu, tineri autori, publicarea scrierilor unor nume consacrate, închegarea unui corp redacțional de elită și consecvență în urmărirea unui program editorial elevat.

Misiunea Editurii noastre este publicarea de carte, la standarde înalte de calitate, cât mai convenabil pentru cadrele didactice – şi nu numai. Cartea dumneavoastră – lucrarea de licenţă, culegerea, romanul, volumul de versuri, uitate în sertar – poate fi acum publicată, pentru că avem soluţii inovative de minimizare a costurilor, chiar în condiţiile unor tiraje mici.

Editura IDRU își propune o mai bună promovare a valorilor autentice, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare net superioară a esenței transmise.

Titlul Lucrarii: CONTABILITATE PUBLICĂ
Autori: Oncioiu Ionica, Oncioiu Florin Răzvan, Chiriţă Sorin
DESCARCĂ
Titlul Lucrarii: CONTABILITATE FINANCIARĂ
Autori: Oncioiu Ionica, Oncioiu Florin Răzvan, Chiriţă Sorin
DESCARCĂ GRATUIT
Titlul Lucrarii: COMPETENŢE SOCIALE ŞI CIVICE
Autori: Oncioiu Ionica, Oncioiu Florin Răzvan, Chiriţă Sorin
DESCARCĂ
Titlul Lucrarii: EXPERTIZA CONTABILĂ CA MIJLOC DE PROBĂ ÎN PROCESELE PENALE
Autori: Oncioiu Ionica, Oncioiu Florin Răzvan, Chiriţă Sorin
DESCARCĂ
Titlul Lucrarii: THE SETTING UP OF PIG FEEDING GRAIN FORAGING LINE
Autori: Oncioiu Ionica, Oncioiu Florin Răzvan, Chiriţă Sorin
DESCARCĂ
Titlul Lucrarii: STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE
Autori: Oncioiu Ionica, Oncioiu Florin Răzvan, Chiriţă Sorin
DESCARCĂ
Titlul Lucrarii: COMPETITIVITATEA ÎN TURISM ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE
Autori: Oncioiu Ionica, Nedea Anca
DESCARCĂ
Titul Lucrarii: IMPACTUL APLICĂRII STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE
Autori: Oncioiu Ionica, Oncioiu Florin Răzvan, Chiriţă Sorin
DESCARCĂ
Titlul Lucrarii: LOGISTICA DISTRIBUŢIEI MĂRFURILOR
Autor: Oncioiu Ionica
DESCARCĂ

Publicare online – in Biblioteca Electronica IDRU.

Publicăm electronic, cu acordare de ISBN şi Certificat ISBN, în maxim 12 zile lucrătoare. Editura IDRU transmite in format electronic 8 exmplare Bibliotecii Naţionale.

Preţul va include design-ul coperţilor, publicarea online in Biblioteca Electronica a IDRU si eliberarea certificatului de acordare a ISBN.

 • Cartile publicate online in Biblioteca Electronica IDRU nu pot fi comercializate, accesul cititorilor la biblioteca fiind gratuit.
 • Cartile publicate in format tiparit sau format electronic pe suport CD-ROM pot fi comercializate. Comercializarea poate fi realizata direct de autor sau pentru autor, prin intermediul Editurii IDRU.

Pentru comercializarea cartilor in format CD sau tiparit, IDRU poate intermedia vanzarea acestora numai in baza unui contract de intermediere incheiat intre IDRU si autor. Contractul de intermediere se poate incheia numai dupa ce comisia de calitate editoriala a IDRU isi da avizul pentru conformitate si valoare pe continutul lucrarii.

 

INFORMATII GENERALE

TERMENI ȘI CONDIȚII

Pentru download / descărcare a cartilor online, utilizatorii se vor inregistra cu datele lor pentru a recepționa newsletter-ul IDRU