Servicii

CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

  • Identificarea surselor de finanțare;
  • Elaborarea planului de afaceri, studiului de fezabilitate sau a studiului de piață;
  • Realizarea analizei economico-financiare;
  • Asistență în completarea Cererii de finanțare;
  • Asistență în etapa de pre-contractare

CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

  • Coordonare tehnică în procesul de implementare a proiectului;
  • Asistență tehnică în derularea procedurilor de achiziție publică;
  • Întocmirea rapoartelor tehnice;
  • Consultanță si asistență la întocmirea dosarelor de plată