Tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon

În acord cu obiectivul Uniunii de a atinge neutralitatea climatică până în 2050 în cadrul Pactului verde, Comisia Europeană a propus, în martie 2020, primul pachet de măsuri pentru tranziția la o economie circulară, incluse în Planul de acțiune pentru economia circulară. Propunerile includ încurajarea produselor durabile, informarea consumatorilor pentru tranziția verde, revizuirea reglementărilor privind materialele de construcție și o strategie pentru materiale textile durabile.

Cursuri Barman

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU GRUPA 2 BARMAN

curs de inițiere, 80 ore, ce se va organiza în cadrul proiectului Tineri educati in Regiunea Sud-Est, Cod MySMIS 154075

Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale

Competența digitală este conceptul care descrie abilitățile indivizilor legate de tehnologie. În ultimii ani, mai mulți termeni sunt utilizați pentru a descrie competențele de utilizare a tehnologiilor informaționale, precum: competențe TIC, competențe tehnologice, competențe ale tehnologiei informației, cultura informației, competențe digitale, alfabetizare digitală. Acești termeni sunt, de multe ori, folosiți ca sinonime. Paleta largă de termeni denotă, de fapt, dezvoltarea rapidă a tehnologiilor, dar și diferite arii de acoperire și interes, cât și discipline de bază ale informaticii și tehnologiilor informaționale și de comunicare, care contribuie la formarea acestor comptențe.

Rolul educaţiei în dezvoltarea personală

Există o serie de factori care contribuie la creşterea importanţei învăţării pe tot parcursul vieţii în secolul al XXIlea în întreaga Uniune Europeană, dar şi în afara acesteia. Aceştia includ, din punct de vedere economic, o competiţie globală în creştere, o cerere mai mare de forţă de muncă mai bine calificată şi schimbări tehnologice rapide. Din punct de vedere social, factorii includ necesitatea integrării sociale reînnoite constant şi capacitatea de a participa la o societate democratică. Aceşti factori operează în contextul modificării profilurilor demografice şi a mobilităţii transfrontaliere crescute. România, asemenea altor state membre ale Uniunii Europene, se confruntă cu aceste provocări simultan, ceea ce necesită o extindere strategică a învăţării pe tot parcursul vieţii.

Unde putem găsi informații despre locuri de muncă disponibile

În momentul când o persoana este in căutarea unui loc de munca este important sa cunoască de unde își poate lua informații cu privire la locurile de munca disponibile.
In continuare voi prezenta câteva surse de informare pe care orice persoana le poate accesa atunci când își dorește un (nou) loc de munca.

Certificarea competențelor profesionale

Certificarea competențelor profesionale Validarea învățării non-formale și informale este un mod de recunoaștere a cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor pe care tinerii NEETs din regiunea Sud Est le dețin, indiferent de modul prin care acestea au fost dobândite.  În cadrul prezentului proiect, 34 de tineri NEETs vor beneficia de evaluare și certificare a competențelor profesionale – […]

Formare profesională gratuită pentru un număr de 180 de persoane

Formarea profesională se va organiza pentru un număr de 180 de persoane, prin programe de calificare, finalizate cu certificate de calificare. Toate cursurile vor fi organizate in baza autorizatiilor ANC și se vor finaliza cu certificate de calificare cu recunoaștere natională însoțite de suplimente descriptive.
Programele de formare profesională au scopul de a vă oferi posibilitatea găsirii unui loc de muncă!

Anunț organizare CAMPANIE DE INFORMARE ȘI PROMOVARE în vederea identificării grupului țintă – BZ (21.06.2023)

Asociația HANDMADE ROMÂNIA – Solicitant și  Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Partener 1 în cadrul proiectului “Realizare profesională la standarde europene” cod MySMIS 157550, au deosebita plăcere să vă invite la CAMPANIA DE INFORMARE ȘI PROMOVARE în vederea identificării grupului țintă ce va fi organizată în com. Podgoria, jud. BUZĂU.

Anunț organizare CAMPANIE DE INFORMARE ȘI PROMOVARE în vederea identificării grupului țintă – BZ (23.06.2023)

Asociația HANDMADE ROMÂNIA – Solicitant și  Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Partener 1 în cadrul proiectului “Realizare profesională la standarde europene” cod MySMIS 157550, au deosebita plăcere să vă invite la CAMPANIA DE INFORMARE ȘI PROMOVARE în vederea identificării grupului țintă ce va fi organizată în com. Podgoria, jud. BUZĂU.