Noutăți

Conferință lansare proiect “START UP AS – Antreprenor de Succes în Regiunea Sud-Est”

23 martie 2018

INVITAŢIE

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane are plăcerea de a vă invita la conferința de lansare a proiectului “START-UP AS – Antreprenor de succes în Regiunea Sud-Est”, cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Evenimentul va avea loc vineri, 23 martie 2018, începând cu ora 14.30, la sediul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța din bd. Al. Lăpușneanu, nr. 185A, et.2, Sala Euro Dobrogea. În cadrul acestei acțiuni, echipa de proiect va oferi informaţii cu privire la obiectivele şi activitățile proiectului.

Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și SC FiaTest SRL și se desfășoară pe  o perioadă de 36 luni, în regiunea de dezvoltare Sud-Est.

Obiectivul general al proiectului îl  reprezintă dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale șomerilor, persoanelor inactive și angajaților din regiunea Sud-Est și înființarea a 42 întreprinderi inovatoare în vederea creșterii ratei de ocupare în mod sustenabil, în acord cu sectoarele identificate ca fiind competitive. Cele 42 afaceri dezvoltate vor asigura locuri de muncă durabile contribuind la dezideratul Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014- 2020 de creștere a gradului de ocupare.

Evenimentul va reuni reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale din aria de interes, a mediului de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor publice locale, reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale, precum și jurnaliști.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la eveniment până marți, 20 martie 2018, ora 14:00, la următoarele date de contact  office@idru.ro, telefon 0788 498 223. Persoana de contact Simu Ileana.

În speranţa că veţi fi alături de noi la această acţiune, vă asigurăm de înalta noastră consideraţie.

 

Ileana Simu – Asistent manager

Agenda evenimentului


Cursuri acreditate – Autoritatea Națională pentru Calificări


Data începere cursuri – 23 aprilie 2018

curs_acreditat

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSUL INSTALATOR GAZE NATURALE A.N.R.E. 20 ORE ȘI 30 ORE !

(Ofertă valabilă în limita locurilor disponbile)

Pentru o pregătire cât mai temeinică a actualilor şi viitorilor instalatori autorizaţi din domeniul gazelor naturale ce activează în cadrul societăţii dumneavoastră şi în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE  nr. 83 din 10.09.2014 de aprobare a regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane poate organiza sesiuni de instruire.

În conformitate cu REGULAMENTUL PENTRU AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI ÎN SECTORUL GAZELOR NATURALE, aprobat prin Ordinul ANRE 83/10 septembrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I, Nr. 692/22.IX.2014, se organizeză cursuri de pregătire teoretică pentru instalatori gaze, astfel:

  • Curs de pregătire de 30 de ore, în vederea participării la examenul de autorizare, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulament.
  • Curs de pregătire 20 de ore, în vederea prelungirii valabilității legitimațiilor de instalator autorizat, în conformitate cu prevederile art. 11, art. 18 și art. 23 din Regulament.”