Protecția datelor

Protecția datelor cu caracter personal


Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este înscris în Registrul de Evidență al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Nr. 18904.

Datele cu caracter personal transmise de dumneavoastră către noi, în format electronic sau orice altă modalitate agreată nu vor fi făcute publice sau transmise unei terțe părți. Ele vor fi prelucrate şi utilizate în orice activități şi scopuri legate de furnizare de servicii, marketing, publicitate şi marketing direct, în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea 677/2001.

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Mun. Constanța, Str. I. Ghe. Duca, Nr. 46 sau pe adresa de e-mail office@idru.ro, se pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • să obţină, o dată pe an, confirmarea faptului că datele sunt sau nu prelucrate;
  • să intervină asupra datelor transmise;
  • să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară a fiecărui individ;
  • să se opună, fără vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

Mai multe detalii – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal