Tehnician veterinar

Durata curs: 8 luni
Nivel pregatire: Studii medii (cu sau fără diplomă de bacalaureat)
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod Nomenclator 3227.3.1

Ocupația de Tehnician veterinar este foarte solicitată datorită numărului de animale domestice care sunt crescute pentru producție, precum și datorită faptului ca animalele de companie devin din ce în ce mai importante în viața oamenilor. Obligațiile includ: examinarea stării de sănătate a animalelor domestice mici (câini, pisici, porci de Guineea etc.) sau pe cea a animalelor mari (cai, vaci, porci) și să le diagnosticheze anumite boli, sau să-l asiste pe medicul veterinar în timpul examinarii lor – să-l asiste pe medicul veterinar în timpul operațiilor chirurgicale efectuate pe acestea și să ajute la fixarea oaselor, punerea de atele, să efectueze proceduri medicale minore – să vaccineze animalele împotriva diferitelor boli – să supravegheze fertilizarea animalelor – să ajute la fătat în cazul animalelor mari (vaci, iepe etc.) – să dea sfaturi cu privire la creșterea animalelor – să presteze activități care să asigure funcționarea în bune condiții a unui cabinet veterinar (administrație, comanda medicamentelor și a altor materiale medicale, a instrumentelor și echipamentului medical etc.). Dacă tehnicianul veterinar lucrează în mediul rural, se va ocupa în special de septel și de animalele din crescătorii. În mediul urban însă, acesta are grija doar de animalele de casă și de companie.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: comunicare în limba modernă; comunicare; dezvoltarea carierei profesionale; gândire critică şi rezolvare de probleme; utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei; iniţierea unei afaceri; managementul relaţiilor interpersonale; procesarea datelor numerice; igiena şi securitatea muncii în domeniul agricultură; managementul calităţii în domeniul agricultură; gestiune şi evidenţă economică; biotehnologii moderne în creşterea animalelor; microbiologie; anatomia şi fiziologia animalelor; anatomia patologică şi fiziopatologia; farmacologia; semiologia; patologie  medicală; parazitologia; patologia chirurgicală; patologia obstetricală; patologia infecţioasă; controlul sanitar veterinar al alimentelor.

Formatori: medici veterinari, asistenți veterinari.

Module abordate

 1. IGIENA ȘI SECURITATEA MUNCII ÎN DOMENIUL SANITAR VETERINAR
 • Aplicarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă
 • Coordonarea activităților în caz de accident
 1. GESTIUNEA ȘI EVIDENȚA ECONOMICĂ
 • Evaluarea elementelor patrimoniale ale unității
 • Completarea documentelor de evidență specifice intrărilor și ieșirilor de mărfuri și a instrumentelor de decontare
 1. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN DOMENIUL SANITAR VETERINAR
 • Identificarea cerinţelor managementului calităţii produselor şi serviciilor
 • Identificarea elementelor sistemului de managament al calităţii
 • Aplicarea procedurilor adecvate de implementare a managementului calităţii
 • Asigurarea îmbunătăţirii continue a calităţii
 1. LABORATOR
 • Recoltarea și pregătirea probelor pentru analize
 • Expedierea probelor de laboratoare de referință
 • Examinarea probelor de urină și fecale
 • Examinarea probelor de piele și fanere
 1. ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA ANIMALELOR DE COMPANIE
 • Elemente de bază din histologie
 • Recunoaşterea oaselor, articulaţiilor şi muşchilor organismului la animalele de companie
 • Segmentele aparatelor organismului la animalele de companie
 • Identificarea componentelor aparatului neuro-endocrin şi organelor de simţ la animalele de companie
 • Metabolismul substanţelor în organismul animalelor de companie
 1. CREȘTEREA ANIMALEOR DE COMPANIE
 • Principalele specii şi rase de animale de companie
 • Hrănirea animalelor de companie
 • Lucrări de îngrijire şi întreţinere a animalelor de companie
 • Coordonarea activității de reproducţie la animalele de companie
 1. ANATOMIA PATOLOGICĂ ŞI FIZIOPATOLOGIA
 • Semnele morţii şi a modificările cadaverice
 • Instrumentarul pentru efectuarea necropsiei
 • Efectuarea necropsiei la animalele de companie
 • Recoltarea, ambalarea şi expedierea probelor necesare diagnosticului de laborator
 1. FARMACOLOGIA
 • Formele şi preparatele medicamentoase. Principalele grupe de medicamente
 • Conservarea medicamentelor în condiţii corespunzătoare
 • Utilizarea medicamentelor
 • Vitaminoterapia şi terapia stimulantă nespecifică
 1. SEMIOLOGIA
 • Examineazarea animalelelor de companie prin diverse metode
 1. PATOLOGIA MEDICALĂ
 • Bolile interne la animalele de companie
 • Analiza şi interpretarea semnelor clinice în bolile interne ale animalelor de companie
 • Analiza şi interpretarea elementelor de diagnostic în bolile interne la animalele de companie
 • Tratarea animalelor bolnave şi asigurarea măsurilor de prevenire a bolilor interne la animalele de companie
 1. PARAZITOLOGIA
 • Principalele boli parazitare la animalele de companie
 • Etiopatogeneza în bolile parazitare la animalele de companie
 • Analiza şi interpretarea simptomelor şi modificărilor anatomopatologice în bolile parazitare la animalele de companie
 • Tratamente antiparazitare la animalele de companie
 • Aplicarea măsurilor generale de profilaxie în bolile parazitare ale animalelor de companie
 1. TEHNICI CHIRURGICALE
 • Instrumentarul şi materialele chirurgicale
 • Pregătireae animalului pentru intervenţia chirurgicală
 • Efectuarea de manopere chirurgicale simple
 • Asistarea medicului chirurg cu echipament şi materiale chirurgicale
 • Acordarea de îngrijiri post-operatorii
 • Principalele afecţiuni chirurgicale la animalele de companie
 1. PATOLOGIA OBSTETRICALĂ
 • Patologia gestaţiei
 • Bolile specifice perioadei de puerperium
 • Patologia nou născuţilor
 • Tulburări de reproducţie la animalele de companie
 1. PATOLOGIA INFECŢIOASĂ
 • Microorganismele şi infecţia microbiană
 • Bolile infecţioase la animalele de companie
 • Manifestările clinice şi modificări anatomopatologice în bolile infecţioase la animalele de companie
 • Asistarea medicul veterinar cu echipament şi materiale necesare tratării şi imunizării animalelor de companie
 1. COSMETICA, IGIENA ŞI VESTIMENTAŢIA ANIMALELOR DE COMPANIE
 • Lucrări de îngrijire a animalelor de companie
 • Mijloace de cosmetizare a animalelor de companie
 • Vestimentaţia specifică animalelor de companie

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.