Recepționer de hotel

Descriere curs Cod COR  422401 Se știe că atât clienții mulțumiți, cât și cei nemulțumiți sunt multiplicatori pe piață. Personalul unui hotel reprezintă un element cheie pentru creșterea satisfacției clienților. Recepționerii reprezintă primul contact cu clienții, astfel oferă clienților prima impresie despre întregul hotel. Atenția,  profesionalismul, grija și considerația aratată clienților sunt doar câteva dintre […]