Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date

Descriere curs Cod COR  413201 Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona: introduce şi validează date pe suport electronic gestionează […]