Manager de securitate

Descriere curs Cod COR 121306 Managerul de securitate, sub conducerea managerului general și în colaborare cu alţi conducători, organizează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea si formarea personalului din subordine, urmăreşte randamentul şi eficienţa activităților, reprezintă organizaţia în relaţiile cu terţi. În România, în exercitarea profesiei de manager de securitate sunt aplicabile prevederile cadrului legislativ […]