Lucrător în Comerț

Descriere curs Cod Nomenclator  5220.1.1 Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea 650/2002, reglementează sancțiunile aplicabile situației în care exercitarea activităților comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică NU este realizată […]