Expert local pe problemele romilor

Descriere curs Cod Nomenclator 4231.2.1 Expertul local pe problemele romilor este o persoană de etnie romă din comunitate, având dublu rol, respectiv de reprezentare a comunităţii de romi în primărie şi a primăriei în comunitatea de romi. Rolul şi importanţa expertului local pe problemele romilor sunt stipulate în Strategia Guvernului României privind Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor. […]