Expert Achiziții Publice

Descriere curs Cod COR  214946 Grup țintă: angajați din departamentele de achiziții publice, vânzări, juridic, financiar, investiții, tehnic; membrii comisiei de evaluare a ofertelor de produse și servicii. Ocupaţia de Expert achiziţii publice este o ocupaţie necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau […]