Electrician constructor

Descriere curs Cod Nomenclator  7137.2.1 Electricianul constructor realizează întreaga gamă de lucrări electrice de joasă și medie tensiune în instalații industriale, civile, de uz casnic și gospodăresc. Electricianul în construcții se ocupă cu pozarea și conexarea cablurilor de tensiune precum și a celor de comandă, control, semnalizare și a cablurilor de instrumentație, pe trasee de […]