Director de Program

Descriere curs Cod COR  112013 Directorul de program defineşte şi formulează direcţii de dezvoltare strategică la nivelul organizaţiei, planifică şi coordonează implementarea de programe cu consultarea structurii de conducere în faţa căreia răspunde de deciziile luate şi de rezultatele obţinute, raportează în faţa structurii de conducere şi reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii. Directorul de […]