Cadru Tehnic PSI

Descriere curs Cod COR 541902 Cadrul tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor trebuie să dețină competențele necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea și controlul activității de apărare împotriva incendiilor. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, autoritățile administrației publice centrale și celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale […]