Asfaltator

Descriere curs Cod Nomenclator 7129.1.2 Asfaltatorul se ocupă în principal cu desfăşurarea unor activităţi specifice de pregătire a stratului suport, de preparare şi aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice, compactare a stratului de mixturi asfaltice, precum şi aplicarea tratamentelor de protecţie specială. Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: Planificarea activităţii proprii; comunicarea la locul […]