Lucrător Instalator pentru Construcții

Durata curs: 3 luni
Nivel pregatire: STUDII GENERALE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod Nomenclator  7136.1.1

Lucrătorul instalator în construcţii îşi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora. Lucrătorul instalator pentru construcţii trebuie sa ştie să măsoare, să taie, să pozeze, fixeze şi să îmbine conducte, să monteze utilaje, accesorii, să înlocuiască, să repare piese, materiale, conducte, să verifice îmbinări şi racorduri, să întreţină reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de reţele, utilaje şi accesorii. Activitatea lui se desfăşoară în echipă, în spaţii deschise, dar şi în interiorul căminelor, fiind expuşi la temperaturi scăzute sau ridicate, condiţii de umiditate, diverse pericole de accidentare şi intoxicare.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: Comunicare şi numeraţie; Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei; Comunicare în limbă modernă; Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei; Igiena şi securitatea muncii; Lucrul în echipă; Organizarea locului de muncă; Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă; Tranziţia de la şcoală la locul de muncă; Rezolvarea de probleme; Satisfacerea cerinţelor clienţilor; Noţiuni generale despre construcţii; Materiale de construcţii şi instalaţii; Planuri de construcţii; Prelucrarea materialelor; Scheme şi detalii de instalaţii; Noţiuni generale de hidraulică şi termotehnică; Materiale de instalaţii; îmbinarea şi monatrea instalaţiilor; Instalaţii de alimentare cu apă; Instalaţii de canalizare; Instalaţii de gaze naturale combustibile.

Formatori: Ingineri, maiștrii.

Module abordate

 1. COMUNICARE ŞI MARKETING
 • Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei
 • Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
 • Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
 • Satisfacerea cerinţelor clienţilor
 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ
 • Receptarea mesajelor orale/scrise
 • Exprimarea mesajelor orale/scrise
 • Conversaţie
 1. UTILIZAREA PC
 • Componentele sistemului de calcul
 • Operare: fişiere, text, grafică, internet, editor de calcul tabelar
 1. NOŢIUNI DE SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ŞI PSI
 • Factorii de risc şi bolile profesionale
 • Reguli de sănătate şi igienă individuală la locul de muncă
 • Norme de securitate la locul de muncă şi norme de prevenire şi stingere a incendiilor
 • Primul ajutor în caz de accident
 1. CONSTRUCŢII – GENERALITĂŢI
 • Noţiuni generale
 • Materiale de construcţii
 • Prelucrarea materialelor
 • Desen tehnic în construcţii
 1. DESEN TEHNIC DE INSTALAŢII
 • Semne convenţionale de instalaţii
 • Interpretarea planurilor de instalaţii
 • Întocmirea schemelor şi dataliilor de execuţie
 1. HIDRAULICĂ ŞI TERMOTEHNICĂ
 • Curgerea fluidelor – noţiuni generale
 • Parametrii fluidelor şi aparate de măsură
 • Transferul căldurii – noţiuni generale
 1. MATERIALE DE INSTALAŢII; ÎMBINARE ŞI MONTARE
 • Tipuri de materiale pentru instalaţii
 • Materiale şi metode de îmbinare specifice
 • Metode de îmbinare
 • Analiza calitativă a materialelor şi a îmbinărilor
 1. INSTALAŢII
 • Instalaţii de alimentare cu apă
 • Instalaţii de canalizare
 • Instalaţia de gaze naturale combustibile

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.