Stagiu de practică Sudor în argon

Perioada: 14.06.2021 - 28.06.2021
Durata curs: 2 săptămâni
Nivel pregatire: STUDII GENERALE + Certificat de calificare Sudor
Locatie: Constanța

Descriere curs

Sudura în argon este folosită pentru lucrări în domenii petroliere, în aviaţie, în şantierele navale, la iahturi, în alimentaţie. Sudura în argon se efectuează în lucrările de rezistenţă, unde gradul de rădăcină se execută cu acest procedeu. Este un procedeu fin, care nu mai necesită alte lucrări ulterioare.

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane asigură stagiul de practică pentru sudura în argon într-un atelier dotat conform normelor U.E., atelier dotat cu aparate de sudură de ultimă generație, materiale pentru instruire practică, dispozitive pentru învățarea sudurii la poziție, table, gaz de protecție ,sârmă, bagete tig, pietre de tăiat polizor, mănuși sudură, geamuri mască sudură, duze de plasmă etc.

O grupă de stagiu are 12 persoane, iar fiecare persoană va fi pregătită individual.

Formatori:, ingineri, maiștrii. 

Informații suplimentare

STAGIUL DE PRACTICĂ SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE 12 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și practicant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea stagiului de practică. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului până la finalizarea stagiului de practică este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Diploma de absolvire se ridică individual de către absolvenți.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.