Evaluator de Competențe Profesionale

Perioada: 12.10.2020 - 23.10.2020
Durata curs: 2 săptămâni
Nivel pregatire: STUDII SUPERIOARE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  242405

Evaluatorul de competenţe profesionale este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile pentru care este desemnat de un centru de evaluare, să efectueze evaluări.

Evaluatorul explică şi detaliază candidatului, la cerere, conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional ajutându-l să-şi evalueze propria performanţă profesională în raport cu acesta şi să decidă intrarea voluntară în procesul de evaluare.

El răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare, stabilind împreună cu candidatul programul şi metodele de evaluare, înregistrând apoi rezultatele evaluării.

Unităţi de competenţă: planificarea şi organizarea evaluării; înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării; efectuarea evaluării; elaborarea intrumentelor de evaluare; analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa; verificarea internă şi externă a proceselor de evaluare.

Grup țintă:

 • Persoane din sfera resurselor umane, care se ocupă de selectarea şi recrutarea personalului în organizaţii
 • Specialişti care determină nivelul de pregătire al unei persoane care parcurge un curs sau program de formare profesională
 • Specialişti care doresc să participe la procesul de evaluare a competenţelor profesionaleobţinute pe alte cai decat cele formale
 • Reprezentanţii evaluatorilor de competenţe profesionale, respectiv, furnizori autorizaţi de formare profesională a adulţilor şi Centrele de Evaluare a competenţelor profesionale
 • Funcționari publici dețin calitatea de îndrumător / evaluator pentru funcționarii publici din cadrul compartimentelor conduse / coordonate.

Beneficii și oportunități în urma absolvirii:

  • veți avea cunștințe temeinice cu privire la legislația certificării formării profesionale a adulților
  • veți avea abilități de comunicare specifică
  • veți avea cunoștințe despre complexitatea procesului de evaluare
  • veți avea abilități de cuantificare , înregistrare și interpretare a  rezultatele unei evaluări
 • veți avea cunoștințe și abilități de a folosi o gamă variată de metode de evaluare

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: Planificarea şi organizarea evaluării; Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării; Efectuarea evaluării; Elaborarea instrumentelor de evaluare; Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa; Verificarea internă a proceselor de evaluare; Verificarea externă a proceselor de evaluare.

Formatori: Cadre didactice, universitare.

Module abordate

 

 1. ORGANIZARE, PLANIFICARE
 • Pregătirea planificarea şi organizarea evaluării: Planul de evaluare; Metode de evaluare; Elemente componenete ale contextului evaluării
 • Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării: proceduri de înregistrare şi stocare a rezultatelor evaluării stabilite sau agreate de COSA
 1. EVALUARE
 • Efectuarea evaluării: informarea candidatului; instrumente de evaluare; feed – back
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare: metode de evaluare; instrumente de evaluare
 • Analizarea informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa
 1. VERIFICARE
 • Verificarea internă a proceselor de evaluare: evaluatorii; metodologii şi ghiduri de evaluare; tipuri de dovezi; calitatea evaluării; înregistrarea şi păstrarea rezultatelor; verificatorul extern
 • Verificarea externă a proceselor de evaluare: centre de evaluare a competenţelor profesionale; metodologii şi politici ale organismului de certificare; planificare; alocare de resurse; asigurarea calităţii procesului; înregistrarea rezultatelor; criteriile de autorizare

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.