Operator Introducere, Validare și Prelucrare Date

Perioada: 12.10.2020 - 06.11.2020
Durata curs: 1 lună
Nivel pregatire: ÎNVĂȚĂMÂNT OBLIGATORIU (10 clase)
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  413201

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:

 • introduce şi validează date pe suport electronic
 • gestionează suporţii electronici de date
 • asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare
 • salvează periodic datelor introduse
 • restaurează la nevoie datele salvate
 • recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora
 • păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.

Procesul de lucru în cazul unui operator introducere, validare şi prelucrare date este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei:

 • Comunicare în limba oficială
 • Comunicare în limbi străine
 • Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie
 • Competenţe informatice
 • Competenţa de a învăţa
 • Competenţe sociale şi civice
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor
 • Organizarea activităţii proprii
 • Utilizarea echipamentelor periferice
 • Asigurarea securităţii datelor/documentelor
 • Introducerea datelor
 • Prelucrarea datelor
 • Transpunerea datelor pe suport

Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor.

Formatori: Informaticieni.

Module abordate

 

 1. COMUNICARE
 • Primirea şi transmiterea informaţiilor
 • Structura informaţiilor
 • Rolul şi importanţa comunicării
 • Rolul de bază şi tipologia comunicării
 • Tehnici de comunicare
 1. TEHNOLOGIA INTRODUCERII, VALIDARII ŞI PRELUCRARII DATELOR
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor
 • Organizarea activităţii proprii
 • Utilizarea echipamentelor periferice
 • Asigurarea securităţii datelor/documentelor
 • Introducerea datelor
 • Prelucrarea datelor
 • Transpunerea datelor pe suport

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.