Contabil (Contabilitate Generală)

Perioada: 27.01.2020 - 24.02.2020
Durata curs: 1 lună
Nivel pregatire: Studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  331302

Contabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia. Prezentul ocupație descrie unităţile de competenţă ale contabilului care nu este autorizat sau expert contabil conform legii dar care, în cazul organizaţiilor cu cifra de afaceri sub plafonul stabilit prin lege, poate să desfăşoare toate activităţile financiar-contabile, fără asumarea răspunderii, aceasta revenindu-i administratorului.

Această ocupaţie se aplică şi contabililor care lucrează în unităţi ce au organizat un departament financiar-contabil, condus de către un contabil-şef sau director economic, care are studii economice superioare. Competenţele contabilului din prezentul standard nu se suprapun competenţelor Contabilului Autorizat sau Expertului Contabil, care îşi asumă prin semnătură şi parafă conducerea contabilităţii.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: planificarea activităţii; gestionarea şi arhivarea documentelor; utilizarea PC-ului; întocmirea/completarea documentelor primare; contarea operaţiunilor patrimoniale; efectuarea de calcule specifice; completarea registrelor contabile; întocmirea balanţei de verificare; evaluarea patrimonială; întocmirea bilanţului contabil.

Formatori: experți contabili

Module abordate

 

 1. MANAGEMENT
 • Comunicare (modalități, canale, mijloace, bariere, limbaj)
 • Cooperare în cadrul grupului (ROI, circulația documentelor interne, structura ierarhică și organizatorică, fișa postului, disfuncționalități)
 • Dezvoltarea profesională (autoperfecționarea, nevoi și metode de instruire, autoevaluarea)
 • Organizarea activităţii (priorități, etape, disfuncționalitate, rentabilizare)
 1. CONTABILITATE INFORMATIZATĂ
 • Programe specifice activităţii financiar – contabile
 • Documente
 • Verificarea și salvarea datelor
 • Documente finale
 1. CONTABILITATE
 • Gestionarea şi arhivarea documentelor
 • Documente de evidenţă contabilă (tipologie, conținut, acte normative, documente primare, documente cu regim special, criterii de completare, prevederi legale)
 • Contarea operaţiilor patrimoniale (structuri patrimoniale de activ, pasiv, venituri și cheltuieli; contul și planul general de conturi)
 • Calcule financiar – contabile (tipuri de calcule, formule)
 • Registrele contabile (tipuri, regim, reguli de întocmire, acte normative, completarea registrelor)
 • Balanţa de verificare (tipuri, etape de întocmire, reguli de întocmire, documente de verificare, format, solduri)
 • Evaluarea patrimonială (obiectiv, scop, procesul de evaluare, principii, metode, forme de evaluare, reguli, rezultatele evaluării)
 • Bilanţul contabil (tipul unităţilor patrimoniale, structura bilanţieră, transpunerea elementelor patrimoniale în bilanţ, echilibrul bilanţier, formularele bilanţiere)
 • Înregistrări contabile (operații privind: capitaluri, active, stocuri, decontări, trezoreria, cheltuielile si veniturile; monografii contabile)
 • Transmiterea documentelor specifice (documente de transmis, modalităţi de transmitere, destinaţia documentelor, scopul transmiterii, graficele de circulaţie, prevederile relevante privind transmiterea documentelor).

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.