Asfaltator

Perioada: 14.06.2021 - 13.09.2021
Durata curs: 3 luni
Nivel pregatire: STUDII GENERALE
Locatie: Constanta

Descriere curs

Cod Nomenclator 7129.1.2

Asfaltatorul se ocupă în principal cu desfăşurarea unor activităţi specifice de pregătire a stratului suport, de preparare şi aşternere pe acesta a mixturilor asfaltice, compactare a stratului de mixturi asfaltice, precum şi aplicarea tratamentelor de protecţie specială.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: Planificarea activităţii proprii; comunicarea la locul de muncă; lucru în echipă; efectuarea de calcule matematice simple; aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţia mediului şi de PSI; aplicarea procedurilor de calitate; compactarea stratului de mixturi asfaltice; prepararea mixturilor asfaltice în instalaţii automatizate; aplicarea tratamentelor de protecţie specială; aşternerea mixturilor asfaltice; prepararea stratului suport.

Formatori: Ingineri

Module abordate 

 1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE LUCRĂRILE DE ASFALTARE
 • Definirea lucrărilor de asfaltare, tipuri de lucrări de asfaltare, clasificarea după  rol, termeni de specialitate
 • Planificarea activităţii
 • Elementele de bază standardizate în desenul de construcţii
 • Noţiuni generale despre igiena şi securitatea muncii şi a mediului
 • Igiena şi securitatea muncii în desfăşurarea activităţilor productive de la lucrările de asfaltare
 1. MATERIALE BITUMINOASE
 • Clasificarea lucrărilor de asfaltare
 • Straturile de mixturi asfaltice – noţiunea de sistem rutier multistrat
 • Compactarea stratului de mixturi asfaltice
 • Planuri şi secţiuni
 • Comunicare la locul de muncă
 • Lucrul în echipă
 • Mixturi asfaltice prepararte în instalaţii automatizate
 1. TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE
 • Pregătirea stratului
 • Organizarea aşternerii
 • Aplicarea tratamentelor de protecţie specială
 • Noţiuni matematice de bază
 • Noţiuni de bază din geometrie. Operaţii cu unităţi de măsură fundamentale
 1. CONTROLUL CALITĂŢII ÎMBRĂCĂMINŢILOR ASFALTICE
 • Documente de calitate
 • Mijloace utilizate la controlul calităţii
 • Metode de control a calităţii
 • Tipuri de cerinţe de calitate

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.