Tehnician Cadastru Funciar – Topograf (Școală Postliceală)

Perioada: 22.02.2021 - 01.10.2021
Durata curs: 8 luni
Nivel pregatire: Studii medii (cu sau fără diplomă de bacalaureat)
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod Nomenclator 3112.3.14

Ocupaţia de Tehnician cadastru funciar-topograf” se aplică personalului de specialitate în domeniul activităţilor de măsuratori terestre, cât şi de cadastru funciar. Ei vor lucra în unităţi de organizare şi de sistematizare a teritoriului, la nivel de unităţi cadastrale, sau în alte asemenea unităţi, unde vor executa lucrari topografice curente precum şi lucrări de cadastru funciar tehnic şi cadastru funciar economic. Ei vor asigura la nivelul localităţilor, operaţiunile necesare publicităţii imobiliare,contribuind în mod direct la aplicarea şi respectarea legalităţii în domeniul bunurilor imobiliare precum şi a circulaţiei acestora, în domeniul evaluării şi bonitării cadastrale a terenurilor, stabilind dreptul şi dobândirea dreptului de proprietate, în introducerea cărţilor funciare şi reactualizarea hărţilor cadastrale, în automatizarea lucrărilor topo-cadastrale. Trebuie de asemeni să fie în măsură să execute ridicări topografice pentru executarea proiectelor de amplasare a construcţiilor, să execute lucrări de arta şi multe alte lucrări tehnice în intra şi extravilan.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii: aplicarea în teren a proiectului; asigurarea respectării NPM şi PSI; urmărirea comportării în timp a costrucţiilor; furnizarea serviciilor de specialitate; întocmirea documentaţiei de cadastru general; administrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul; colectarea şi organizarea informaţiilor; executarea măsurătorilor specifice; organizarea şi coordonarea activităţii echipei; planificarea activităţii; efectuarea calculelor specifice topografiei; elaborarea planurilor topografice; întocmirea schiţelor şi desenelor la scară.

Formatori: Ingineri

Module abordate

 1. NOȚIUNI GENERALE DESPRE CONSTRUCȚII
 • Aplicarea în teren a proiectului
 • Asigurarea respectării NSSM şi PSI
 • Furnizarea serviciilor de specialitate
 • Organizarea şi coordonarea activităţii echipei
 • Planificarea activităţii
 1. ELEMENTE DE PROIECTARE
 • Administrara informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul
 • Colectarea şi organizarea informaţiilor
 • Executarea măsurătorilor specifice
 • Întocmirea schiţelor şi desenelor la scară
 1. NOŢIUNI DE BAZĂ ÎN SPECIALITATEA DE CADASTRU ŞI TOPOGRAFIE
 • Urmărirea comportării în timp a construcţiilor
 • Întocmirea documentaţiei de cadastru general
 • Efectuarea calculelor specifice topografiei
 • Elaborarea planurilor topografice

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii, Familiei, Prestației Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.