Tehnician în Construcții și Lucrări Publice (Școală Postliceală)

Durata curs: 8 luni
Nivel pregatire: Studii medii (cu sau fără diplomă de bacalaureat)
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod Nomenclator 3112.3.3

Tehnicienii constructori efectuează pe teren şi în laboratoare încercări asupra solurilor şi materialelor de construcţii; contribuie tehnic la activitatea de construcţie a locuinţelor şi altor lucrări, evaluare lucrări şi pregatire de meseriaşi; reprezintă arhitecţii şi inginerii civili pe şantierele de construcţii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificaţiile din planuri şi schiţe, precum şi pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor şi schiţelor pe care le primesc la estimarea detaliată a cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare realizării proiectelor; organizează intreţinerea şi reparaţiile utilajelor.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: managementul calităţii; igiena şi securitatea muncii; legislaţia în construcţii şi instalaţii; întocmirea documentaţiei tehnico-economice în construcţii şi instalaţii; organizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii; elemente generale de construcţii şi lucrări pubice; planuri de construcţii şi lucrări publice; elemente de proiectare în construcţii şi lucrări publice; calitatea în construcţii şi lucrări publice; măsurători în construcţii şi lucrări publice; devize şi gestionarea lucrărilor în construcţii şi lucrări publice; coordonarea proceselor tehnologice de execuţie în construcţii şi lucrări publice.

Formatori: Ingineri

Module abordate

 1. NOŢIUNI DE BAZĂ ÎN TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
 • Noțiuni generale despre construcții
 • Tehnologii de execuţie pentru lucrările de construcţii
 • Întocmirea fişelor tehnologice pentru lucrările de construcţii
 • Planuri de construcţii
 1. ELEMENTE DE PROIECTARE ÎN CONSTRUCŢII
 • Relevee şi măsurători în construcţii
 • Elemente de proiectare în construcţii
 1. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII. DOCUMENTAŢIA TEHNICO-ECONOMICĂ
 • Legislaţia în construcţii
 • Întocmirea documentaţiei tehnico-economice în construcţii
 • Organizarea lucrărilor de construcţii
 • Noţiuni de igienă, siguranţa muncii şi protecţia mediului specifice lucrărilor de construcţii structuri
 • Planificarea şi coordonarea activităţii în cadrul echipei
 1. COORDONAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII
 • Devize şi gestionarea lucrărilor de construcţii
 • Coordonarea proceselor tehnologice de execuţie în construcţii
 • Managementul calităţii
 • Calitatea în construcţii şi lucrări publice
 • Tranziţia de la şcoală la locul de muncă

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.