Formator

Perioada: 27.01.2020 - 10.02.2020
Durata curs: 2 săptămâni
Nivel pregatire: STUDII SUPERIOARE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  242401

Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice/practice şi/sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă. Această definiţie extinsă este compatibilă cu definiţiile date formatorului la nivel european. Standardul ocupaţional de mai jos este valabil pentru toate domeniile de activitate şi nivelurile de calificare la care lucrează formatorul, inclusiv pentru maistrul de ucenicie, aşa cum este el definit prin Legea privind ucenicia la locul de muncă (Nr. 279/2005) republicată in temeiul art.IV din Legea nr. 106/2011 şi prin normele metodologice asociate. Standardul se aplică tuturor categoriilor de formatori și anume:

 1. Formatorului responsabil cu activităţile teoretice şi practice de dezvoltare a competenţelor indiferent de nivelul de calificare la care lucrează. El lucrează ca formator (cu normă întreagă sau fracţiune de normă) în instituţii de formare, dar poate fi şi angajatul unei organizaţii (indiferent de natura ei) care are o structură responsabilă cu formarea propriilor angajaţi.
 2. Formatorului responsabil cu activităţile practice de dezvoltare a competenţelor profesionale. El lucrează ca formator (cu normă întreagă sau fracţiune de normă) îninstituţii de formare dar poate fi şi angajat al unei organizaţii (indiferent de natura ei) care are o structură responsabilă cu formarea angajaţilor proprii.
 3. Îndrumătorului de practică din cadrul întreprinderilor şi altor organizaţii. El este responsabil cu activităţile practice de dezvoltare a competenţelor profesionale în condiţii reale de muncă, în organizaţia în care lucrează. El este angajat al acesteia pe un post de conducere sau de execuţie şi, ca îndrumător de practică, el poate fi sau nu degrevat de sarcinile obişnuite de lucru.
 4. Maistrului de ucenicie – în condiţiile legislaţiei privind ucenicia la locul de muncă.
 5. Formatorului de formatori

 

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului:

 • Pregătirea formării
 • Realizarea activităţilor de formare
 • Evaluarea participanţilor la formare
 • Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
 • Marketing-ul formării
 • Proiectarea programelor de formare
 • Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
 • Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Formatori: Cadre didactice, universitare.

Module abordate 

 1. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A FORMATORULUI
 • Pregătirea formării: Caracteristicile participanţilor; Nevoile speciale; Resursele necesare; Conţinuturile de învăţare; Situaţiile de învăţare; Condiţiile de formare; Materiale auxiliare; Materiale vizuale; Spaţiul de lucru
 • Realizarea activităţilor de formare: Comportamentul formatorului; Stimulente pozitive; Manifestările critice directe; Sprijinul pentru partcipanţii cu nevoi speciale; Adecvarea ţinutei de lucru la situaţia de învăţare; Cazuri de forţa majoră; Modificarea programului de lucru
 • Evaluarea participanţilor: Principiile generale ale evaluării; Familiarizarea participanţilor; Elaboararea instrumentelor de evaluare şi organizarea procedurilor de evaluare; Procedurile de evaluare; Feed back-ul constructiv din partea formatorului
 • Aplicarea metodelor şi mijloacelor de formare: Metodele de comunicare persuasivă; Auto normarea echipelor de lucru; Metodologia de grup; Utilizarea partcicipanţilor la formare ca resurse ale formării; Instrumentele de evaluare de parcurs.
 1. MANAGEMENTUL PROGRAMELOR DE FORMARE
 • Marketingul formării: Analiaza nevoilor organizaţionale de formare; Marketing-ul activităţilor de formare
 • Proiectarea programelor de formare: Metodologia proiectării programelor de formare; Scopuri şi obiective; Indicatorii de performanţă; Resursele materiale ale formării; Materiale suport pentru formare; Elemente de stimulare a reflecţiei şi activităţii independente a participanţilor; Activităţile de învăţare; Sistemul de evaluare
 • Organizarea programelor şi a stagiilor de formare: Facilităţi suplimentare; Autorizaţiile necesare; Unităţi de lucru; Amenajarea spaţiului de formare; Specificul programului
 • Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare: Portofoliul instrumentelor de evaluare; Activităţile follow-up; Evoluţia profesională a participanţilor la formare; Evalurea programelor; Participarea formatorului

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului. Nu se percepe taxă de examinare, cu excepția cursului postuniversitar de Evaluator al riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.