Manager al sistemelor de management de mediu

Perioada: 22.02.2021 - 05.03.2021
Durata curs: 2 săptămâni (48 ore)
Nivel pregatire: STUDII SUPERIOARE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  325702

Managerul sistemelor de management de mediu este acea persoană desemnată de conducerea organizației pentru a asigura managementul de mediu – ansamblul activităților care determină politica în domeniul protecției mediului, obiectivele și responsabilitățile, și care le implementează în sistemul de management de mediu (SMM) prin mijloace cum ar fi: planificarea obiectivelor de mediu (elaborarea programelor de mediu), supravegherea și controlul realizării programelor de mediu, asigurarea protecției factorilor de mediu, îmbunătățirea performanțelor de mediu ale organizației.

Alege opțiunea perfectă pentru dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare în elaborarea, implementarea și îmbunătățirea sistemului de management de mediu, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 14001!

Cursul are caracter practic, astfel, 70 % din conținut este predat sub formă de aplicații de audit intern și extern de mediu, analiza problemelor, identificarea soluțiilor, aplicarea politicilor de mediu.

La curs pot participa: funcționari publici, responsabili cu managementul de mediu din cadrul companiilor sau din organizații nonguvernamentale, persoane care lucrează în structuri de programare, implementare și monitorizare a Programulului Operațional Infrastructură Mare – AM și OI, precum și persoane care se pregătesc pentru o carieră în domeniul protecției mediului. Cursul este deschis absolvenților de studii superioare.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: Instruirea personalului departamentului de mediu; Perfecţionarea profesională proprie; Definirea politicii de mediu a organizaţiei; Elaborarea programelor de management de mediu; Proiectarea sistemului de management de mediu; Evaluarea aplicării politicii şi a programelor de mediu; Organizarea şi supravegherea auditului de mediu; Implementarea sistemului de management de mediu; Monitorizarea şi corectarea periodică a managementului de mediu; Proiectarea şi gestionarea sistemului informaţional şi de documentare a managementului de mediu; Organizarea departamentului de protecţie a mediului; Planificarea activităţilor de protecţie a mediului.

Formatori: Inspectori/Specialiști mediu.

Module abordate

 1. IMPLEMENTAREA ȘI FUNCȚIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU
 • Instruirea personalului departamentului de mediu
 • Perfecționarea profesională proprie
 • Definirea politicii de mediu a organizației
 • Elaborarea programelor de management de mediu
 • Proiectarea sistemului de management de mediu
 • Evaluarea aplicării politicii și a programelor de mediu
 1. EVALUAREA POLITICILOR ȘI PROGRAMELOR DE MEDIU IMPLEMENTATE
 • Organizarea și supravegherea auditului de mediu
 • Implementarea sistemului de management de mediu
 • Monitorizarea și corectarea periodică a managementului de mediu
 • Proiectarea și gestionarea sistemului informațional și de documentare a managementului de mediu
 • Organizarea departamentului de protecție a mediului
 • Planificarea activităților de protecție a mediului

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.