Electrician constructor

Durata curs: 5 luni
Nivel pregatire: STUDII GENERALE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod Nomenclator  7137.2.1

Electricianul constructor realizează întreaga gamă de lucrări electrice de joasă și medie tensiune în instalații industriale, civile, de uz casnic și gospodăresc. Electricianul în construcții se ocupă cu pozarea și conexarea cablurilor de tensiune precum și a celor de comandă, control, semnalizare și a cablurilor de instrumentație, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scări de cabluri, în țevi de protecție sau pozate aparent sau îngropat), montajul echipamentelor electrice parte din instalațiile menționate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor și conductoarelor în doze și la echipamentele electrice, verifică și pune în funcțiune instalațiile electrice realizate.

Electricianul în construcţii desfăşoară o serie de activităţi în procesul realizarii unei instalaţii electrice dupa cum urmează:

 1. Analizează informaţiile: încercând să obțină toate datele necesare pentru a putea realiza lucrările electrice în condiții optime tehnice şi calitative.
 2. Identificarea locurilor de montaj pentru echipamentele electrice în conformitate cu planurile de execuție.
 3. Concepe soluţii: va alege şi va aplica soluţiile optime pentru situaţia existentă, în limita competenţelor sale;
 4. Realizează necesarul de materiale de montaj pentru lucrările de instalații electrice pe care îl comunică maistrului sau șefului de punct de lucru.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: lucrul în echipă; comunicarea interactivă la locul de muncă; dezvoltarea profesională; organizarea locului de muncă; aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; întreţinerea echipamentelor de lucru; asigurarea calităţii lucrărilor executate; aplicarea normelor de protecţia mediului; montajul traseelor de cablu; pozare cabluri şi conductoare; realizarea conexiunilor cablurilor şi conductoarelor de joasă şi medie tensiune; montajul instalaţiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare şi HVAC; montarea tablourilor electrice de distruibuţie; realizarea instalaţiei de paratrăsnet şi a prizei de pământ.

Formatori: Ingineri, maiștrii.

Module abordate

 1. PREVEDERI REFERITOARE LA SSM, ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ, PSI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
 • Prevederi referitoare la SSM
 • Situaţii de urgenţă
 • Prevederi referitoare la PSI
 • Normele de protecţia mediului
 1. INSTALAŢII ELECTRICE ÎN CONSTRUCŢII
 • Montajul instalaţiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare şi HVA
 • Montarea tablourilor electice de distribuţie
 1. CABLURI ŞI CONDUCTOARE
 • Montajul traseelor de cablu
 • Pozare cabluri şi conductoare
 • Realizarea conexiunilor cablurilor şi conductoarelor de joasă şi medie tensiune
 1. REALIZAREA INSTALAŢIE DE PARATRĂSNET ŞI A PRIZEI DE PĂMÂNT
 • Priza de pământ
 • Instalaţia de paratrăsnet

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului. 

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană. 

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.