Îngrijitoare bătrâni la domiciliu

Durata curs: 3 luni
Nivel pregatire: STUDII GENERALE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod Nomenclator 5133.1.2

Ocupaţia Îngrijitoare bătrâni la domiciliu presupune o sferã largã de competenţe pentru desfãşurarea activitãţii de îngrijire.

Îngrijitoarea bătrâni la domiciliu trebuie să-şi dovedească competenţele în principal la aplicarea normelor de igienă atât pentru persoana asistată cât şi pentru propria-i persoană, la mobilizarea şi transportul persoanei asistate, la alimentaţie şi administrarea alimentelor şi la supravegherea permanentă a stării de sănătate a persoanei asistate.

Îngrijitoarea bătrâni la domiciliu necesită cunoştinţe medii din sfera medicală, rãbdare, calm şi abilitatea de combinare a programul zilnic de îngrijire, obligatoriu, cu alte activităţi de relaxare pentru a asigura starea de confort a bătrânului asistat.

Deoarece activităţile specifice se desfăşoară în permanentă colaborare cu persoana asistată/familia/echipa medicală, comunicarea la locul de muncă contribuie la buna desfăşurare a activităţilor specifice.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: comunicarea la locul de muncă; aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă şi PSI; asigurarea condiţiilor igienico – sanitare; asigurarea perfecţionării profesionale; compltarea fişei de îngrijire a persoanei asistate; gestionarea resurselor alocate; planificarea activitatății zilnice a persoanei asistate; acordarea de îngrijiri igienice pentru persoana asistată; acordarea primului ajutor persoanei asistate; asigurarea confortului bătrânului asistat; asistență la alimentaţia şi administrarea alimentelor; mobilizarea şi transportul bătrânului asistat; mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate; respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale; supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate.

Formatori: Psihologi, asistenți medicali.

Module abordate 

 1. COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCĂ. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR
 • Primirea şi transmiterea informaţiilor
 • Structura informaţiilor
 • Rolul şi importanţa comunicării
 • Rolul de bază şi tipologia comunicării
 • Tehnici de comunicare
 • Particularităţi ale persoanei asistate
 • Psihologia vârstelor
 1. NORME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR
 • Respectarea şi aplicarea normelor SSM şi PSI
 • Proceduri de intervenţie
 1. NOŢIUNI DE IGIENĂ, SĂNĂTATE ŞI BOALĂ
 • Noţiuni fundamentale de igienă
 • Respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale
 • Tehnici de supraveghere a stării de sănătate
 • Întreţinerea locuinţei şi procedurile utilizate
 • Identificarea factorilor de risc pentru persoanele îngrijite la domiciliu
 • Tehnici de evitare a căderilor pentru persoanele îngrijite la domiciliu, ameliorarea securităţii bolnavului confuz
 • Activităţi de recuperare
 • Îngriiri cosmetice, estetica vestimentară
 • Stimularea relaţiilor sociale
 • Identificarea nevoilor psihologice şi spirituale
 1. PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ A ÎNGRIJITORILOR LA DOMICILIU
 • Identificarea necesarului de perfecţionare
 • Autoinstruirea profesională
 1. ÎNGRIJIRE BĂTRÂNI LA DOMICILIU
 • Metodologia de completare a formularelor specifice îngrijirii bătrânilor la domiciliu
 • Tehnici de îngrijire a bătrânilor la domiciliu
 • Gestionarea resurselor alocate
 • Organizarea activităţii şi a locului de muncă privind îngrijirea bătrânilor la domiciliu
 • Acordarea primului ajutor pentru bătrânii la domiciliu
 • Acordarea îngrijirilor igienice pentru bătrânii la domiciliu
 • Asigurarea confortului bătrânului asistat
 • Alimentaţia bătrânului asistat
 • Mobilizarea şi transportul bătrânului asistat
 • Imobilizarea şi transportul bătrânului asistat
 • Menaj
 • Activităţi de relaxare

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.