Baby Sitter

Perioada: 27.01.2020 - 30.03.2020
Durata curs: 3 luni
Nivel pregatire: STUDII GENERALE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod Nomenclator 5133.1.1

Baby sitter-ul este persoana calificată a cărei intervenţie se regăseşte în sectorul serviciilor de îngrijire şi supraveghere la domiciliu a copilului. Baby sitter-ul are ca beneficiari unul sau mai mulţi copii. Baby sitter-ul îşi desfăşoară activitatea în relaţie cu copilul şi cu familia acestuia şi cu alţi reprezentanţi legali ai copilului. Baby sitter-ul poate desfăşura activităţi independente, prin contract direct cu familia copilului/copiilor sau poate fi angajatul unui organism acreditat care desfăşoară activităţi de îngrijire şi supraveghere la domiciliu. Mediul fizic de muncă al baby sitter-ului este reprezentat atât de domiciliul copilului şi al familiei sale, cât şi de exteriorul acestuia, în comunitate.

Baby sitter-ul este implicat într-o relaţie de îngrijire, creştere şi educaţie a copilului/copiilor şi este responsabil de implementarea acţiunilor.

Exercitarea acestei ocupaţii presupune respectarea normelor şi valorilor copilului/copiilor şi ale familiei/familiilor sale/lor, seriozitate, exigenţă, meticulozitate în realizarea sarcinilor, echilibru emoţional şi o bună capacitate de comunicare. Baby sitter-ul are obligaţia de a sesiza autorităţile competente de încălcarea drepturilor copilului, pentru a limita discriminarea şi etichetarea copilului precum şi a asigura confidenţialitatea datelor personale ale acestuia.

Baby sitter-ul se subordonează contractual fie părinţilor copilului/ copiilor, fie angajatorului. Activitatea profesională a baby sitter-ului se desfăşoară în conformitate cu reglementările legislative emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educatiei Naționale și Cercetării Științifice, Ministerul Sănătăţii etc.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: Comunicare în limba oficială; Comunicare în limbi străine; Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie; Competențe informative; Competența de a învăța; Competențe sociale și civice; Competențe antreprenoriale; Competențe de exprimare culturală; Planificarea activităților; Menținerea integrității și siguranței beneficiarului; Respectarea drepturilor beneficiarului; Comunicarea cu copilul; Gestionarea actelor și documentelor beneficiarului; Acordarea îngrijirilor corporale ale copilului; Asigurarea alimentației copilului; Crearea contextului cotidian de stabilitate emoțională; Stimularea dezvoltării autonomiei personale și sociale a copilului; Susținerea dezvoltării integrate a copilului; Dezvoltarea relației pozitive cu familia copilului.

Formatori: Psihologi, asistenți medicali.

Module abordate 

 1. ORGANIZARE ȘI COMUNICARE
 • Planificarea activității: tipuri de activitati, tipuri de nevoi, nivel de dezvoltare
 • Menținerea integrității și siuranței beneficiarului: situații de risc, situații de urgență
 • Respectarea drepturilor beneficiarului: drepturi, valorile familiei, sesizări, autorități competente
 • Comunicarea cu copilul: forme de comunicare, tipuri de comunicare
 • Gestionarea actelor și documentelor beneficiarului: documente, situații speciale
 1. TEHNICI DE ÎNGRIJIREA COPILULUI
 • Îngrijirea corporală a copilului: stare de sănătate, specialiști, norme specifice
 • Alimentația copilului: stare de sănătate, tehnici de hrănire
 • Crearea contextului cotidian de stabilitate emoțională: context familial, stare de sănătate, tipuri de atașament, nevoi individuale, educație
 • Stimularea dezvoltării autonomiei personale și sociale a copilului: tipuri de deprinderi, instrumente, rețea de servicii, tulburări de comportament
 • Dezvoltarea integrată a copilului: tipuri de nevoi de dezvoltare, instrumente de planificare, metode și tehnici de derulare a activităților
 • Relația cu familia copilului: situații legale, norme de conduită profesională, tipuri de interacțiuni

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.