Manager în Activitatea de Turism

Perioada: 20.07.2020 - 18.12.2020
Durata curs: 5 luni
Nivel pregatire: STUDII SUPERIOARE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  143908

Piața turistică reprezintă o provocare pentru managerii de turism, cunoscând noi tendințe și dezvoltând noi profile ale turiștilor din ce în ce mai exigenți.

Înscrie-te la acest curs pentru a beneficia de o pregătire profesionistă în domeniu, de la specialiști cu o bogată experiență, care își vor împărtăși principii și tehnici de bază pentru reușită totală, în conformitate cu noile tendințe ale pieței turistice din Romania și strainatate.

Grup țintă:

 • Persoane care vor să profeseze în domeniul turismului, respectând cerințele UE
 • Persoane care vor sa avanseze în carieră prin urmarea cursului de perfecționare
 • Persoane care doresc să obțină brevetul în turism pentru demararea unei afaceri
 • Persoane care vor să-și însușească cunoștințele necesare gestionării unei afaceri în domeniul turismului, de la cei mai buni specialiști din acest domeniu

Cursul îşi propune dezvoltarea de competenţe manageriale pentru conducerea eficientă a organizaţiei – coordonarea administrării resurselor umane, fundamentarea şi implementarea programelor de marketing, gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare, managementul calităţii, asigurarea sistemului de organizare funcţională a unităţii şi aplicare a legislaţiei specifice, elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii şi procesul decizional.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: Rezolvarea problemelor complexe; comunicare interactivă; comunicare în limbă străină; dezvoltarea continuă a potenţialului propriu; activitatea în echipă; utilizarea tehnicii informatice; planificarea activităţilor unităţii; conducerea proceselor pentru ameliorarea continuă a calităţii în unitate; asigurarea securităţi şi sănătăţii în muncă şi a protecţiei mediului; conducerea compartimentelor operaţionale şi funcţionale ale unităţii; coordonarea administrării resurselor umane; fundamentarea şi implementarea programelor de marketing; coordonarea activităţilor realizate prin furnizori şi parteneri; gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare; adaptarea la cerinţele pieţei prin promovarea inovaţiei şi a schimbării în unitate; asigurarea sistemului de organizare funcţională a unităţii; elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii.

Formatori: Manager de hotel, Director agenție turism.

Module abordate 

 1. MANAGEMENT ÎN TURISM
 • Comunicare: Tehnici şi metode de comunicare; Tehnici de negociere; Calitatea informaţiei; Limbaj de specialitate; Teme profesionale; Surse de informare şi materiale informative; Materiale informative; Tehnici de realizare a expunerii; Canale de comunicare; Grupuri de lucru specializate; Modalităţi de comunicare; Deficienţe ale sistemului informaţional
 • Leadership: Surse de informaţii; Context determinant; Caracteristicile problemei; Instrumente specifice procesului decizional
 • Comunicare în limbă străină: Comunicare scrisă şi orală; Terminologie de specialitate; Corespondenţă de afaceri; Situaţii care pot genera comunicare într-o limbă străină
 • Lucrul în echipă: Membrii echipei multidisciplinare; Activităţi specifice
 • Dezvoltarea profesională: Legislaţie din domeniul turismului; Standarde de calitate naţionale şi internaţionale; Forme de instruire pentru perfecţionarea pregătirii profesionale
 • Utilizarea tehnicii informatice
 • Planificarea activităţii: Planul de afaceri; Modele de management; Structuri organizatorice; Metode de optimizare a afacerii; Modele de implementare a proceselor de management; Organigrama
 • Norme de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului: echipamente; accidente de muncă; situații de urgență; legislație specifică
 • Organizarea activităţii: Conducerea compartimentelor operaţionale şi funcţionale ale unităţii; Coordonarea activităţilor externalizate; Parteneriate; Terţi; Contracte periodice
 • Strategii de dezvoltare: Previzionare şi planificare; Politica economico- socială în domeniul turismului; Tipuri de strategii; Metode de planificare şi programare; Managementul proiectelor
 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
 • Gestiunea de personal
 • Mediul intern
 • Mijloace
 • Documentaţie specifică
 • Feedback-ul
 1. MANAGEMENTUL FINANCIAR CONTABIL
 • Resurse patrimoniale
 • Resurse financiare
 • Indicatori de evaluare a eficienţei economico- finaciare
 • Bugetul de cheltuieli
 • Documente economice specifice
 • Instrumente de control
 • Disfuncţionalităţi
 1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
 • Modelul de calitate/ sistemul de calitate în turism: criterii de apreciere a serviciilor; metode şi tehnici; abateriile de la standardele de calitate
 • Standardele de calitate în turism
 • Legislaţie
 1. MARKETING
 • Economia turismului – piaţa turistică – cerere şi ofertă
 • Politica şi strategiile de marketing
 • Produsele şi serviciile turistice/piaţa produselor şi serviciilor turistice
 • Oferta de produse şi servicii
 • Strategii de promovare

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului. 

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană. 

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.