Ospătar (valabil inclusiv pentru flotă)

Durata curs: 5 luni
Nivel pregatire: STUDII GENERALE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod Nomenclator  5123.2.1

Rolul ospătarului într-un restaurant sau în orice altă unitate de alimentație publică este esențial, deoarece el reprezintă și promovează în fața clienților imaginea întregii unități. Aspectul îngrijit și maniera politicoasă de a trata clienții reprezintă două dintre elementele cheie pentru o imagine impecabilă atat a ospătarului, cât și a restaurantului.

Serviciul propriu-zis constă în primirea clienţilor şi stabilirea relaţiei cu aceştia. Serveşte la cererea consumatorilor preparate culinare, băuturi şi alte produse comestibile. Obiectivul minimal pe care îl urmăreşte este satisfacerea momentană a consumatorului, iar obiectivul maximal este sa-l convingă pe acesta, că, de fiecare dată când va reveni, va avea aceleaşi satisfacţii. Efectul astfel obţinut se va materializa în plan ridicat al încasărilor, în afluxul consumatorilor.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: Comunicare si numeraţie; Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei; Comunicare în limbă străină; Asigurarea calităţii; Dezvoltarea personală; Igiena şi securitatea muncii; Lucrul în echipă; Organizarea activităţilor de alimentaţie şi turism; Promovarea produselor şi serviciilor; Psihologia consumatorilor; Evidenţa operativă; Servirea preparatelor; Servirea băuturilor; Alcătuirea meniurilor; Comportament profesional.

Formatori: Cadre didactice din domeniul alimentației publice.

Module abordate 

 1. TEHNOLOGIA MESERIEI
 • Noţiuni despre alimentaţie
 • Folosirea documentelor scrise în limbajul de specialitate
 • Preluarea comenzilor de la clienţi şi încasarea contravalorii acestora
 • Norme care reglementează calitatea produselor şi serviciilor
 • Standardele de calitate ale produselor şi serviciilor
 • Obiectivele lucrului în echipă
 • Rolul în cadrul grupului
 • Îndeplinirea sarcinilor de lucru
 • Compartimentarea unităţilor de alimentaţie publică
 • Activităţi ale unităţilor de alimentaţie publică
 • Normative privind transportul materiilor prime din spaţiile de păstrare în spaţiile de producţie
 • Drepturile şi obligaţiile angajatului
 • Prezentarea ofertei
 • Tehnici promoţionale
 • Tipologia consumatorilor
 • Adaptarea serviciilor
 • Documente de evidenţă operativă
 • Utilizarea documentelor de evidenţă operativă
 • Sortimentul de băuturi
 • Tehnici de servire a băuturilor
 • Băuturi în amestec
 • Întocmirea meniurilor
 • Reguli de întocmire a meniurilor
 • Mise – en – place
 • Norme de comportament profesional
 • Respectarea normelor de comportament
 1. OPERARE CALCULATOR
 • Baze de date
 • Prezentarea informaţiilor
 • Utilizarea Internetului
 1. LIMBA ENGLEZĂ
 • Receptarea mesajele orale
 • Receptarea mesajele scrise
 • Exprimarea mesajelor orale
 • Exprimarea mesajelor scrise
 • Conversaţia
 1. DEZVOLTAREA PERSONALĂ
 • Dezvoltarea carierei
 • Educaţia şi formarea profesională
 1. INSTRUIRE PRACTICĂ
 • Securitatea şi sănătatea la locul de muncă
 • Factori de risc
 • Aranjarea meselor
 • Sisteme de servire
 • Servirea diferitelor grupe de preparate
 • Tehnici de servire
 • Tehnica servirii băuturilor alcoolice şi nealcoolice
 • Băuturi în amestec
 • Servirea băuturilor în amestec

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului. 

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.