Lucrător în Comerț

Perioada: 14.06.2021 - 13.09.2021
Durata curs: 3 luni
Nivel pregatire: STUDII GENERALE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod Nomenclator  5220.1.1

Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Legea 650/2002, reglementează sancțiunile aplicabile situației în care exercitarea activităților comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică NU este realizată cu personal calificat. Lipsa unui Certificat de calificare profesionala se sancționeaza cu amendă de la 200,00 lei la 1000,00 lei pentru Persoanele Fizice si de la 400,00 lei la 2.000,00 lei pentru Persoanele Juridice.

Lucrătorul în comerţ se ocupă în principal de comunicarea cu clienţii magazinului (punctului de vânzare), organizarea cadrului general de deschidere şi închidere a activităţii magazinului (punctului de vânzare), efectuarea vânzării, încasarea contravalorii mărfii, prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării, promovarea imaginii magazinului (punctului de vânzare), menţinerea stocurilor şi necesarului de monetar de rezervă, verificarea stocurilor cu vânzările, întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare, precum şi raportarea activităţii de vânzare.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: Întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare; Raportarea activităţii de vânzare; Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă si P.S.I.; Aplicarea procedurilor de calitate; Aplicarea normelor de igienă; Comunicarea la locul de muncă; Lucru în echipă; Perfecţionarea profesională; Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării; Promovarea imaginii standului; Menţinerea stocurilor de rezervă; Verificarea stocurilor cu vânzările; Comunicarea cu clienţii; Crearea mediului ambiental necesar vânzării; Efectuarea vânzării; Încasarea contravalorii mărfii.

Formatori: Cadre didactice din domeniul COMERȚ și SERVICII.

Module abordate 

 1. TEHNOLOGIA COMERCIALIZĂRII MĂRFURILOR ŞI GESTIUNEA
 • Tehnologia comercială: conţinut, componente
 • Concepţia modernă a comerţului
 • Norme de sanatate si securitate in munca şi PSI
 • Funcţionalitatea magazinului
 • Activitatea de comercializare prin unităţi de alimentaţie publică
 • Tehnologia amenajării magazinului
 • Tehnologia amenajării depozitului de mărfuri
 • Elementele tehnologice ale fluxului de mărfuri şi ambalaje în interiorul magazinului
 • Transportul intern de mărfuri în depozitele comerciale de gross
 • Evidenţa tehnico-operativă
 1. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ
 • Igiena individuală şi a locului de muncă
 • Microbiologia şi aprecierea sanitară a produselor alimentare
 • Toxiinfecţiile alimentare
 • Igiena circuitului produselor alimentare
 • Igiena alimentaţiei
 • Condiţii de depozitare şi termene de garanţie ale unor produse alimentare de origine animală
 • Norme şi măsuri igienice de supraveghere şi control al calităţii alimentelor şi verigilor tehnologice din lanţul alimentar
 • Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare
 1. MARKETING
 • Rolul şi importanţa comunicării
 • Rolul de bază şi tipologia comunicării
 • Tehnici de comunicare
 • Comunicarea scrisă. Corespondenţa
 • Comunicarea verbală şi nonverbală (arta conversaţiei)
 • Negocierea ca formă de comunicare
 • Relaţiile interpersonale la locul de muncă
 • Stabilirea planului de lucru şi derularea procesului de muncă
 • Resursele umane
 • Principii de organizare a activităţii şi a locului de muncă
 • Sistemul informaţional şi circulaţia informaţilor
 • Consideraţii generale. Definirea şi componentele postului
 • Descrierea şi specificaţiile postului
 • Proiectarea posturilor
 • Tehnici promoţionale la nivelul magazinului
 1. NOŢIUNI PRIVIND LEGISLAŢIA MUNCII
 • Codul Muncii. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor şi angajaţilor
 • Încadrarea şi promovarea în muncă
 • Contractul individual de muncă
 • Tipul de muncă şi timpul de odihnă
 • Asigurările sociale
 • Contractul colectiv de muncă
 • Forme de salarizare. Modalităţi de stabilire şi de plată a salariilor
 • Ajutorul de şomaj. Protecţia socială a şomerilor şi încadrarea lor profesională
 1. INIŢIERE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ
 • Piaţa muncii
 • Autoevaluarea
 • Etapele căutării unui loc de muncă
 1. INIŢIERE ÎN AFACERI
 • Noţiuni introductive
 • Cadrul legal, documentele necesare şi etapele care trebuie parcurse pentru demararea unei activităţi
 • Noţiuni generale privid marketingul unei firme. Organizarea, urmărirea şi evaluarea activităţii
 • Managementul firmei. Atribuţiile şi răspunderile managerului
 • Planul de afaceri. Necesitatea şi importanţa lui. Model cadru al unui plan de afaceri
 • Legislaţia şi modul de obţinere a creditelor
 • Noţiuni privind actele contabile şi întocmirea lor. Analiza costului şi a indicatorilor financiari
 • Resursele umane ale unei firme. Repartizarea sarcinilor funcţie de competenţa şi capacităţile individuale
 1. INSTRUIRE PRACTICĂ
 • Noţiuni generale despre studiul mărfurilor
 • Proprietăţile mărfurilor
 • Caracteristici de calitate
 • Ambalarea mărfurilor
 • Marcarea şi etichetarea mărfurilor
 • Respectarea şi aplicarea normelor S.S.M. şi P.S.I.
 • Tehnica de lucru la aparatele de casă
 • Utilaje de cântărit
 • Calcule economice
 • Documentele de evidenţă operativă

MĂRFURI ALIMENTARE

 • Noţiuni generale
 • Compoziţia chimică a produselor alimentare
 • Conservarea şi păstrarea produselor alimentare
 • Produse de morărit şi panificaţie
 • Legume, fructe şi produse obţinute din prepararea lor
 • Zahărul şi produsele zaharoase
 • Stimulente şi condimente
 • Băuturi
 • Laptele şi produsele lactate
 • Ouăle
 • Carne şi produse din carne
 • Peştele şi produsele din peşte
 • Grăsimile alimentare
 • Alte mărfuri comercializate prin magazinele alimentare

MĂRFURI NEALIMENTARE

 • Ţesăturile
 • Confecţiile din ţesături şi din tricot
 • Articole de încălţăminte
 • Articole de marochnărie
 • Confecţiile din blănuri şi înlocuitori
 • Jucăriile
 • Mărfurile de papetărie şi librărie
 • Mărfurile chimice
 • Mărfurile cosmetice
 • Mărfurile din sticlă
 • Mărfurile din ceramică
 • Mărfurile din lemn
 • Mărfurile metalice
 • Mărfurile electrotehnice
 • Mărfurile electrocasnice
 • Mărfurile electronice
 • Mărfurile foto
 • Mărfurile auto – moto – velo
 • Instrumentele muzicale

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană. 

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.