Mentor

Perioada: 27.01.2020 - 03.02.2020
Durata curs: 1 săptămână
Nivel pregatire: STUDII SUPERIOARE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  235902

Mentorul este cel care trebuie să dea un nou sens verbului „a educa”, ce este asociat, de cele mai multe ori cu noţiunea de formare în scopul de „fabricare a oamenilor conform unui model comun, unic” (Albu, G.). Pentru mentor a educa înseamnă cunoaştere şi autocunoaştere, valorificare personală, precum şi valorificarea fiecărui cursant pornind de la atributele acestuia, de la aptitudinile sale definitorii. Sarcina mentorului este de a:

 • crea un mediu cât mai puţin anxios, încurajând o atmosferă de încredere, de securitate şi susţinere, să înţeleagă cât de important este sentimentul de securitate, de susţinere pentru fiecare cursant
 • crea un mediu stimulant, care să facă apel la resursele, posibilităţile, capacităţile cursantului
 • crea un mediu care să respecte libertatea fiecăruia, în care cursantul să nu se simtă încorsetat, ajuntandu-l astfel pe acesta să-şi afirme propria valoare, dar şi pe mentor să-l cunoască aşa cum este.

Mentorul este profesorul de specialitate dintr–o instituție de învățământ superioară care are responsabilitatea de a conduce şi coordona practica pedagogicã a studenţilor, prin intermediul cãreia aceştia aplicã noţiunile şi cunoştinţele de

metodicã dobândite în facultate şi învaţã sã predea.

Mentorul organizeazã lecţii demonstrative şi ore de predare pentru studenţii practicanţi, încadrând practica pedagogicã a acestora în sistemul concret de desfãşurare a procesului de învãţãmânt şi totodatã le oferã acestora posibilitatea de a–şi însuşi tehnici, metode şi procedee didactice cât mai variate. El are rolul de a–I ajuta pe studenţii practicanţi sã analizeze obiectiv procesul predãrii proprii sau a altor persoane şi trebuie sã stabileascã scopuri realiste ale activitãţii didactice a studenţilor, care sã conducã la îmbunãtãţirea calitativã a acesteia.

Mentorul oferã studenţilor practicanţi un feed–back rapid şi eficient pentru dezvoltarea lor profesionalã.

Mentorul are responsabilitatea întocmirii fişelor de evaluare şi a acordãrii unei note pentru activitatea didacticã a studenţilor practicanţi.

Mentorul are responsabilitatea de a colabora cu metodistul din facultate, acesta din urmã oferindu–i sprijin complementar. Totodatã, mentorul ajutã şi colaboreazã cu ceilalţi profesori mentori din catedrã, în activitatea pe care aceştia o desfãşoarã cu studenţii practicanţi.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: comunicare interactive; comunicarea mentor – student practicant; menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru; dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor; îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare-învăţare; îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic; evaluarea performanţelor studenţilor; organizarea activităţii de practică; planificarea activităţii de practică a studenţilor

Formatori: Cadre universitare.

Module abordate

 

 1. NOŢIUNI DE COMUNICARE ŞI MANAGEMENT
 • Comunicarea interactivă: modalităţi de transmitere/primire a informaţiilor; forme de comunicare; surse de informare
 • Comunicarea mentor – student practicant: modalităţi de comunicare; situaţii de comunicare; repere de comunicare
 • Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru: surse de disfuncţionalităţi
 1. PROCESUL DE DESFĂŞURARE AL ACTIVITĂŢII DE MENTOR
 • Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor: monitorizarea studentului-practicant în practica pedagogică; nivelul de performanţă al studentului-practicant; metode de conducere a feed-back-ului
 • Îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare – învăţare: aspectele observabile ale lecţiei; particularităţile individuale şi ale clasei; foaia de observaţie; strategii didactice
 • Îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic: elementele componente ale unui proiect didactic; ritmul de învăţare
 • Evaluarea performanţelor studenţilor: analizarea activităţii: modalităţi specifice de încurajare a autoevaluării: scopurile practicii pedagogice: rapoarte de analiza a activităţii didactice a studenţilor
 • Organizarea activităţii de practică: persoane implicate, informarea: stabilirea activităţilor din cadrul practicii pedagogice; particularităţile şcolii; tipuri de mijloace didactice; noţiuni de securitate şi sănătate în muncă
 • Planificarea activităţii de practică a studenţilor: varietatea activităţilor didactice; obiectivele propuse în alcătuirea programului; criterii de întocmire a unui orar; metoda predării disciplinei respective

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană. 

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.