Manager de Proiect

Durata curs: 1 săptămână
Nivel pregatire: STUDII SUPERIOARE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  242101

Un proiect, ar trebui să aibă majoritatea, dacă nu toate din următoarele trăsături esenţiale:

 • Să fie non -repetitiv şi/sau să aibă noutate şi relevanţă pentru beneficiarii cărora se adresează;
 • Să aibă obiective bine stabilite şi rezultate clar definite;
 • Să aibă inclusă o analiză a riscurilor care pot afecta atingerea rezultatelor scontate şi a evenimentelor din mediul extern care pot afecta activităţile prevăzute;
 • Să fie evaluat în baza unor rezultate, date, calificative, cu o calitate determinată şi cu parametri de siguranţă;
 • Să fie realizat într-o perioadă de timp definită (data de început şi cea de sfârşit să fie clar stabilite), într-un buget prestabilit şi cu resursele prevăzute;
 • Proiectul este realizat de către o echipă constituită în mod special pentru aceasta, care poate suferi schimbări pe parcursul proiectului.

Ocupaţia manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza şi implementa proiecte la nivel operațional.

Managementul de proiect nu poate fi complet separat de funcţiile de management organizaţional, sau de sarcinile tehnice specifice proiectării şi dezvoltării. Cercetarea şi literatura indică o serie de domenii funcţionale care sunt componente esenţiale ale competenţei şi performanţei managementului de proiect la acest nivel. Acestea sunt:

 • Stabilirea scopului şi a obiectivelor proiectului
 • Stabilirea specificaţiilor proiectului
 • Stabilirea criteriilor de succes ale proiectului
 • Stabilirea activităţilor specifice proiectului şi eşalonarea lor în timp
 • Estimarea şi asigurarea resurselor necesare realizării proiectului
 • Estimarea şi bugetarea costurilor
 • Estimarea şi asigurarea resurselor
 • Gestionarea şi controlul utilizării resurselor
 • Planificare şi controlul achiziţiilor şi contractelor
 • Managementul contractelor
 • Managementul financiar al proiectului
 • Identificarea, documentarea, prioritizarea, cuantificarea riscurilor;
 • Urmărirea şi controlul riscurilor;
 • Selectarea şi managementul echipei de proiect;
 • Stabilirea unui sistem de comunicare dedicat proiectului
 • Stabilirea nivelului de calitate pentru activităţi şi rezultate
 • Managementul implementării.

Competenţele managerului proiect se corelează cu funcţiile ce ilustrează întregul proces de management de proiect, respectiv: autorizarea şi delegarea; stabilirea echipei proiectului; identificarea factorilor interesaţi în proiect; stabilirea planului proiectului; stabilirea sarcinilor de realizat; elaborarea structurii proiectului, pe activităţi; stabilirea rolurilor şi responsabilităţilor în cadrul echipei de proiect; elaborarea unui plan de lucru pentru fiecare sarcină de realizat; alcătuirea graficului de derularea a proiectului, stabilirea resurselor necesare, a costurilor şi identificarea şi înregistrarea riscurilor; contractarea serviciilor, bunurilor şi/sau lucrărilor necesare în desfăşurarea proiectului; comunicarea planului proiectului şi obţinerea aprobării din partea factorilor interesaţi; pregătirea unui buget pentru finanţarea proiectului; asigurarea de rezerve şi eliberarea de fonduri; pregătirea lucrărilor pentru începere, întrerupere, sau continuare; monitorizarea progresului proiectului; analizarea şi comunicarea rezultatelor; negocierea schimbărilor, indiferent de sursa acestora; modificarea planurilor (atât fizic, cât şi financiar).

Dacă, uneori, pot apărea diferenţe fată de cele menţionate, ele reflectă faptul că managementul de proiect este o activitate de echipă, ce include acţiuni de strategie, operaţionale şi de specialitate, care nu pot fi urmărite integral de managerul de proiect individual.

Standardul ocupaţional Manager proiect se aplică la toate sectoarele social-economice, în care activităţile se concep şi se derulează pe baza unor proiecte de diferite mărimi şi complexităţi, indiferent de sursa de finanţare, beneficiar, sau organizaţia care implementează proiectul (proiecte de dezvoltare organizaţională sau locală, finanţate din fonduri proprii,guvernamentale, comunitare/internaţionale, de tip fonduri structurale, Leonardo da Vinci, Erasmus, programe-cadru de cercetare-dezvoltare ş.a.).

Formatori: Manageri proiect, Experti A.P.

 

Module abordate

 1. PARTICULARITĂŢILE COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE
 • Introducere
 • Zone eligibile
 • Axe prioritare şi domenii de intervenţie
 • Solicitanţi eligibili
 • Proceduri de implementare
 • Legislaţie naţională şi comunitară
 1. MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT
 • Stabilirea scopului proiectului
 • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
 • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
 • Gestiunea costurilor şi resurselor operaţionale ale proiectului
 • Procedurile de achiziţii pentru proiect
 • Managementul riscurilor
 • Managementul echipei de proiect
 • Managementul comunicării
 • Managementul calităţii proiectului
 1. REGULI ŞI PROCEDURI PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE
 • Fondurile Structurale
 • Programe Operaţionale Sectoriale (studiu de caz – Exemplu: Proiecte de dezvoltare a resurselor umane finanţate din Fondurile Structurale – POCU)

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.