Director de Program

Perioada: 27.01.2020 - 03.02.2020
Durata curs: 1 săptămână
Nivel pregatire: STUDII SUPERIOARE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  112013

Directorul de program defineşte şi formulează direcţii de dezvoltare strategică la nivelul organizaţiei, planifică şi coordonează implementarea de programe cu consultarea structurii de conducere în faţa căreia răspunde de deciziile luate şi de rezultatele obţinute, raportează în faţa structurii de conducere şi reprezintă instituţia în relaţiile cu terţii. Directorul de program desfăşoară următoarele activităţi:

 • coordonează activitatea departamentului programe din instituţii publice, societăţi comerciale, organizaţii non-profit etc.;
 • coordonează procesele de culegere şi analiză a datelor şi informaţiilor ce pot determina dezvoltarea strategică şi operaţională a organizaţiei;
 • analizează oportunităţile de dezvoltare a instituţiei, firmei sau organizaţiei în care lucrează.
 • colectează, sintetizează, analizează şi elaborează rapoarte privind derularea programelor şi proiectelor aflate în plină desfăşurare;
 • stabileşte criterii măsurabile în funcţie de care organizează şi verifică activitatea din departament;
 • coordonează proiectarea şi implementarea activităţilor de dezvoltare strategică a departamentului, respectiv a instituţiei;
 • se preocupă de înţelegerea în profunzime a activităţilor din organizaţie;
 • coordonează activitatea personalului aflat în subordine;
 • reprezintă departamentul în relaţia cu finanţatorii şi beneficiarii programelor sau proiectelor aflate în curs de implementare;
 • stabileşte modalităţile de selectare şi pregătire profesională pentru personalul din departamentul programe.

Directorul de program trebuie să posede următoarele cunoştinţe necesare practicării ocupaţiei:

 • cunoştinţe avansate de operare PC;
 • cunoşterea unei limbi de circulaţie internaţională (de preferinţă limba engleză);
 • managementul proiectelor: stabilirea obiectivelor, lucru în echipă, managementul timpului, managementul resurselor umane;
 • concepte şi principii de bază din domeniul comunicării şi relaţiilor publice;
 • teoria şi practica managementului strategic şi organizaţional: planificare, monitorizare, evaluare şi raportare;
 • cunoştinţe de bază în domeniul managementului financiar;
 • elaborarea strategiilor de dezvoltare, managementul calităţii;
 • elemente de marketing.

Directorul de program are o bună capacitate de analiză şi sinteză, este un bun mediator, atât în relaţiile interpersonale cât şi în ceea ce înseamnă comunicarea instituţională. Utilizează metode şi tehnici de prezentare din domeniul IT&C, bun comunicator în relaţiile interpersonale, este deschis, cooperează uşor, formează şi conduce echipe; are o bună orientare în medii profesionale şi sociale dintre cele mai diverse; directorul de program, posedă calităţi empatice şi are putere de convingere, este un bun negociator, are rezistenţă la stres şi putere de muncă, adoptă decizii în timp util, chiar sub presiunea timpului sau a volumului mare de muncă.

Directorul de programe conduce departamentul de programe care se poate regăsi în oricare din următorele tipuri de organizaţii: companii, agenţii guvernamentale, organizaţii non-profit, în instituţii publice la nivel local sau central.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: comunicare interactive; lucrul în echipe multidisciplinare; dezvolatre profesională; utilizarea calculatorului; urmărirea implementării programelor; coordonarea elaborării instrumentelor de monitorizare, evaluare, raportare; organizarea activităților departamentului; coordonarea activităților din departamentul de programe; optimizarea derulării programelor; asigurarea instruirii personalului din department; coordonarea proceselor de culegere și analiză a informațiilor; coordonarea activității personalului din department.

Formatori: Experți/Directori AM

Module abordate

MANAGEMENT STRATEGIC ŞI ORGANIZAŢIONAL

 1. Organizarea departamentului de programe
 • Coordonarea activităţii personalului din departament
 • Organizarea activităţilor departamentului
 • Coordonarea activităţilor departamentului programe
 • Lucrul în echipe multidisciplinare
 • Asigurarea instruirii personalului din departament
 • Dezvoltarea profesională
 • Utilizarea calculatorului
 • Comunicare interactivă
 1. Organizarea activităţii de implementare a programelor
 • Implementarea programelor
 • Coordonarea proceselor de culegere şi analiză a informaţiilor
 • Coordonarea elaborării instrumentelor de monitorizare, evaluare, rapoartare
 • Optimizarea derulării programelor

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

 

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

 

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.