Facilitator de Dezvoltare Comunitară

Perioada: 22.02.2021 - 24.02.2021
Durata curs: 3 zile
Nivel pregatire: STUDII SUPERIOARE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR 341204

Facilitatorul de dezvoltare comunitară este asimilat specialiştilor în asistenţă socială, care iniţiază, facilitează, administrează, oferă asistenţă pentru implementarea unor programe de intervenţie şi asistenţă socială, servicii comunitare, oferă consultanţă de specialitate clienţilor pentru rezolvarea unor probleme personale.

Ce este facilitatorul? Utilizarea termenului de facilitator, pentru a descrie un mod de intervenţie în domeniul social, folosind metode specifice şi un set particular de maniere de comportare, este relativ nouă, dar şi-a câştigat rapid o acceptare universală. Facilitatorul este un om de ştiinţe aplicate, un agent de schimbare socială, un catalizator, un mobilizator, un promotor al participării comunitare interesat să aplice instrumente, tehnici şi metode pentru mobilizarea şi organizarea comunităţilor şi a mecanismelor sale, astfel încât aceasta să funcţioneze şi să producă rezultate în beneficiul membrilor săi.

În ce constă activitatea de facilitare comunitară?

În general, activitatea de facilitare comunitară este asociată cu aceea a consultanţilor, experţilor şi a formatorilor, care, folosindu-şi aptitudinile de a lucra cu oamenii, individual şi în echipe, ajută la îndeplinirea mai uşoară a sarcinilor care trebuie realizate şi duse cu succes până la sfârşit, într -o comunitate.

Elementele principale pe care un facilitator trebuie să le urmărească în procesul de facilitare într-o comunitate sunt:

 • Mediul natural: climă, aer, apă , faună, floră;
 • Mediul construit: străzi, clădiri;
 • Mediul social global: cetăţeni ai statului, integraţi în plan naţional, regional, local;
 • Reţeaua complexă de relaţii funcţionale între acestea;
 • Dimensiunea socială şi capitalul social a mediului social global: educaţie, sănătate, locuire, ocupare, accesul egal la servicii şi locuri de muncă etc;

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: comunicare în limba oficială; comunicare în limbi străine; competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie; competenţe infomatice; competenţa de a învăţa; competenţe sociale şi civice; competenţe antreprenoriale; competenţa de exprimare culturală; aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă; aplicarea normelor de protecţia mediului; menţinerea unor relaţii de muncă eficace; participare şi implicare decizională la nivel local şi regional; studierea comunităţilor vizate; asociativitate, organizaţii comunitare, comunicare organizaţională; abordarea proiectelor de dezvoltare cu participare largă la nivel local şi/sau regional; implicarea în procesul de planificare, planuri de acţiune.

Formatori: Economiști, ingineri, juriști.

Module abordate

 

 1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi normelor de protecţie a mediului
 • Menţinerea unor relaţii de muncă eficace
 • Participare şi implicare în luarea deciziilor la nivel local şi regional
 • Implicarea în comunitate
 • Stabilirea parteneriatelor
 • Management de proiect
 • Planificare strategică
 1. DEZVOLATREA COMUNITARĂ
 • Teorii în dezvoltarea comunitară
 • Practica dezvoltării comunitare

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.