Comunicare

Perioada: 12.10.2020 - 16.10.2020
Durata curs: 1 săptămână
Nivel pregatire: STUDII GENERALE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Comunicarea este veriga cea mai importantă a lanţului organizaţional, de tăria sau slăbiciunea ei depinzând, am putea spune, tăria sau slăbiciunea organizaţiei. Nu întâmplător comunicarea a devenit obiectul studiilor nu doar cu scopul cunoaşterii, influenţării şi dirijării, ci şi cu cel al manipulării ei.

Orice organizaţie se poate confrunta cu o situaţie de criză, care poate să pună în pericol funcţionarea ei normală şi reputaţia de care se bucură. Unele crize pot fi prevazute şi prevenite, altele nu pot fi bănuite sau anticipate în mod corect. În ciuda precauţiilor luate pentru controlarea unei situaţii de criză, de obicei ea scapă de sub control şi ia amploare; astfel, ea poate aduce prejudicii grave organizaţiei, dacă nu este gestionată corect din punctul de vedere al comunicării. Ca atare, o bună comunicare în timpul crizei poate să atenueze şi chiar să împiedice reacţiile negative ale publicului.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: identificarea elementelor esențiale ale unei comunicări efective; identificarea factorilor care influențează comunicarea, diferitele canale pe care ne parvin informațiile; comunicarea managerială și oranizațională în scopul unei relaționări eficiente; dezvoltarea și utilizarea eficientă a nivelurilor și liniilor de comunicare; inlăturarea factorilor perturbatori și a barierelor care afectează calitatea comunicării.

Formatori: psihologi.

Module abordate 

 1. INTRODUCERE
 • Procesul de comunicare
 • Obiectivele comunicării
 • Rolul comunicării în dezvoltarea echipelor eficiente
 1. MANAGEMENTUL ȘI COMUNICAREA
 • Managementul în procesul comunicării
 • Comunicarea în procesele manageriale
 • Comunicarea și relațiile dintre oameni la locul de muncă
 • Negocierea
 • Cultura organizațională
 1. COMUNICAREA VERBALĂ
 • Principii generale
 • Recepționarea mesajelor verbale
 • Comunicarea și telefonul
 1. COMUNICAREA NONVERBALĂ
 • Principii ale comunicării nonverbale
 • Stilul în comunicarea nonverbală
 • Transmiterea și percepția mesajelor nonverbale
 1. COMUNICAREA ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
 • Principii generale
 • Recrutarea și selectarea personalului
 • Participarea la interviu
 • Curriculum vitae
 1. REDACTAREA CORESPONDENȚEI
 • Principii generale
 • Elaborarea compozițiilor
 • Stilul
 • Principii ale stilului folosit în compozițiile oficiale
 • Recomandări generale privind elaborarea și întocmirea compozițiilor oficiale
 • Abrevierile uzuale în scrierea corespondenței
 • Elemente de bază ale internetului

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.