Recepționer de hotel

Perioada: 22.02.2021 - 14.05.2021
Durata curs: 3 luni
Nivel pregatire: STUDII MEDII (cu diplomă de bacalaureat și calificarea „Tehnician în hotelărie” sau vechime în muncă pe meseria de “Recepționer de hotel” dovedită cu adeverință de muncă de minim 1 an)
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  422401

Se știe că atât clienții mulțumiți, cât și cei nemulțumiți sunt multiplicatori pe piață. Personalul unui hotel reprezintă un element cheie pentru creșterea satisfacției clienților. Recepționerii reprezintă primul contact cu clienții, astfel oferă clienților prima impresie despre întregul hotel. Atenția,  profesionalismul, grija și considerația aratată clienților sunt doar câteva dintre calitățile pe care ar trebui să le aibă un recepționer.

Receptionerul primește clienții, le identifică cerințele, oferă informațiile necesare, răspunde la apelurile telefonice, inregistreaza, programeaza si repartizeaza clientii, verifica documentele prezentate de clienti si completeaza registrele de evidența computerizată a acestora, primește, înregistrează și depozitează obiectele de valoare ale clienților, încasează contravaloarea serviciilor, asigură menținerea unei ambianțe placute în incinta și în spațiul înconjurător etc.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: comunicare eficientă la locul de muncă; munca în echipă; aplicarea NSSM și NPSI; organizarea locului de muncă; promovarea imaginii hotelului; asigurarea efectuării plăților; efectuarea de operații specifice pentru sosirea și plecarea clienților; oferirea de servicii hoteliere către client; rezolvarea reclamațiilor clienților.

Formatori: Manageri de hotel, cadre didactice.

Module abordate 

 1. MARKETING ŞI MANAGEMENT
 • Comunicarea interactivă
 • Comunicare în limbă străină
 • Lucrul în echipă
 • Norme de securitatea şi sănătatea muncii, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului
 • Organizarea locului de muncă
 • Promovarea imaginii hotelului
 1. SERVICII DE RECEPŢIE
 • Recepţia clienţilor
 • Operaţii specifice pentru sosirea şi plecarea turiştilor
 • Utilizarea calculatorului și prelucrarea informației
 • Asigurarea efectuării plăţilor
 • Gestionarea conflictelor

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.