Sudor (Calificare profesională)

Durata curs: 5 luni
Nivel pregatire: STUDII GENERALE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod Nomenclator  7212.2.1

Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue şi omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu: construcţii metalice (grinzi, stâlpi, ţevi etc.); instalaţii de ridicat (macarale, ascensoare etc.); conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice; recipiente sub presiune; cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur. Pentru a efectua lucrări de sudare în domeniile reglementate este necesar ca sudorii să fie calificaţi şi specializaţi în domeniu. Pentru sudorii care desfăşoară activităţi într-un domeniu supus reglementărilor ISCIR, este necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, aplicabile.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: Comunicare şi numeraţie; Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei; Comunicare în limba modernă; Asigurarea calităţii; Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei; Igiena şi securitatea muncii; Lucrul în echipă; Elaborarea semifabricatelor; Documentaţia tehnică pentru prelucrări la cald; Asamblări demoontabile şi nedemontabile; Sudarea şi tăierea cu flacără de gaze; Sudarea manulă cu electrozi înveliţi; Sudarea în mediu de gaz protector; Sudarea prin presiune; Sudarea prin procedee special; Sudarea oţelurilor, forntelor şi neferoaselor; Controlul îmbinărilor sudate; Respectarea normelor de securitate şi de prevenire şi stingere a incendiilor specifice operaţiilor de sudare.

Formatori: Cadre didactice din domeniul prelucrării metalelor, ingineri, maiștrii.

Module abordate

 

 1. UTILAJUL ŞI TEHNOLOGIA SUDURII
 • Comunicare
 • Dezvoltarea personală
 • Elaborarea semifabricatelor
 • Documentaţia tehnică pentru prelucrări la cald
 • Asamblări demontabile şi nedemontabile
 • Sudarea manuală cu electrozi înveliţi
 • Sudarea în mediu de gaz protector
 • Sudarea şi tăierea cu flacăra de gaze
 • Sudarea prin procedee speciale
 • Sudarea oţelurilor, fontelor şi metalelor neferoase
 • Sudarea prin presiune
 • Controlul îmbinărilor sudate
 • Respectarea normelor de securitate specifice operaţiilor de sudare
 1. LIMBA ENGLEZĂ
 • Mesajelor orale
 • Mesaje scrise
 • Exprimarea mesajelor orale
 • Exprimarea mesajelor scrise
 • Conversaţia
 1. UTILIZAREA CALCULATORULUI
 • Baze de date
 • Prezentarea informaţiilor
 • Internet
 1. INSTRUIRE PRACTICĂ
 • Lucrul în echipă
 • Control tehnic de calitate
 • Igiena şi securitatea muncii
 • Semifabricate
 • Documentaţia tehnică pentru prelucrări la cald
 • Asamblări demontabile şi nedemontabile
 • Sudarea şi tăierea cu flacără de gaze
 • Sudarea manuală cu electrozi înveliţi
 • Sudarea în mediu de gaz protector
 • Sudarea prin presiune
 • Sudarea prin procedee speciale
 • Sudarea oţelurilor, fontelor şi neferoaselor
 • Controlul îmbinărilor sudate
 • Norme de securitate şi de prevenire şi stingere a incendiilor specifice operaţiilor de sudare

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.