Lansare Proiect Start-Up Plus – Afaceri de Succes în Regiunea Sud- Muntenia

Lansare Proiect Start-Up Plus – Afaceri de Succes în Regiunea Sud- Muntenia

24 aprilie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în parteneriat cu Fundația Casa de Meserii a Constructorilor și SC METODO Studii Consultanță România SRL implementează proiectul ’’Start-Up Plus – afaceri de succes în Regiunea Sud-Muntenia’’, cod SMIS 106932, în perioada aprilie 2018 – ianuarie 2021, și are că scop dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Sud Muntenia și îmbunătățirea nivelului de competențe manageriale și antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri și ocupare în județele: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, având un buget total de 7.744.499,77 lei din care 6.551.268,38 lei finanțare din FSE, POCU 2014-2020.

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 300 de persoane cu vârsta peste 18 de ani, cu domiciliul/residența în regiunea Sud Muntenia, care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, în regiunea Sud Muntenia.

Tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 18 – 24 ani nu pot face parte din grupul țintă al acestui program.

Prin activitățile propuse în cadrul proiectului Start-Up Plus – afaceri de succes în Regiunea Sud-Muntenia se susține dezvoltarea mediului antreprenorial în regiunea Sud Muntenia, prin asigurarea de sesiuni de formare antreprenorială pentru un număr de 300 de persoane și susținerea înființării a 36 afaceri / IMM-uri create și funcționale, repartizate în toate județele din regiunea de implementare a proiectului, cel puțin 2 afaceri / IMM-uri create și funcționale în fiecare județ.

Proiectul susține astfel creșterea gradului de ocupare prin crearea a 72 de noi locuri de muncă, câte 2 locuri de muncă pentru fiecare dintre cele 36 de afaceri noi înființate în cadrul proiectului.

Proiectul Start-Up Plus – afaceri de succes în Regiunea Sud-Muntenia este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, Apel de proiect: România Start Up Plus, POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Date de contact

  • Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
  • Telefon: 0241616310
  • E-mail: office@idru.ro
  • Web: www.idru.ro

Prezentare proiect

Comunicat de presă