Competențe antreprenoriale

Durata curs: 2 zile
Nivel pregatire: Studii Primare
Locatie: Constanța

Descriere curs

Termenul antreprenoriat a intrat în dicţionarul limbii române ca neologism, provenind din limba franceză („entrepreneur” – întreprinzător, cel care întreprinde, organizează sau o persoană care conduce o antrepriză).

Noţiunea de antreprenor şi procesul antreprenorial pot merge în paralel semnificând persoana şi activitatea desfăşurată de acesta. Antreprenoriatul reprezintă un proces, o serie de activităţi şi nu o activitate extraordinară sau supranaturală destinată doar unor oameni predestinaţi. Activităţile antreprenoriale implică o serie de competenţe şi abilităţi care pot fi învăţate şi pot fi aplicate oricăror contexte organizaţionale (poţi să fii antreprenor inclusiv ca angajat).

Competenţele antreprenoriale generale se referă la capacitatea unui individ de a pune ideile în practică. Aici intră creativitatea, inovaţia, asumarea riscurilor, precum şi capacitatea de a planifica şi de a implementa proiecte în scopul atingerii obiectivelor. Aceasta sprijină indivizii nu numai în viaţa lor de zi cu zi, dar şi la locul de muncă, făcându-i conştienţi de contextul muncii lor, făcându-i capabili să profite de oportunităţi şi constituie temelia pentru deprinderi şi cunoştinţe mult mai specifice cerute de cei care stabilesc sau contribuie la o activitate socială ori comercială. Aceasta trebuie să includă conştientizarea valorilor etice şi să promoveze buna guvernare. O atitudine antreprenorială se caracterizează prin iniţiativă, atitudine proactivă în viaţa personală şi socială la fel ca şi în timpul orelor de lucru. Aceasta include, de asemenea, o motivare şi o determinare în a veni în întâmpinarea obiectivelor, daca există scopuri personale şi ţinte comune cu alte persoane, inclusiv la locul de muncă.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: negociere; comunicare interpersonală; lucru în echipă; dezvoltarea personală şi perfecţionarea profesională; iniţiativă; creativitate; inovaţie; asumarea riscurilor; antreprenoriat; noţiuni de management; noţiuni de marketing.

Formatori: economiști, juriști.

Module abordate 

 1. COMUNICAREA INTERPERSONALĂ
 • – legislaţie aplicabilă
 • – mijloace de comunicare
 • – metode uzuale de comunicare pentru activităţi specifice
 • – terminologie de specialitate
 • – surse de preluare a informaţiilor
 1. LUCRUL ÎN ECHIPĂ
 • identificarea obiectivelor
 • resurse
 • asigurarea calităţii activităţii
 1. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
 • modalittăţi de instruire
 • mijloace de instruire
 • surse de informare
 • obiective personale
 1. INIŢIATIVĂ, CREATIVITATE, INOVAŢIE
 • atitudine proactivă
 • întâmpinarea obiectivelor
 • oportunităţi
 • valori etice
 1. ASUMAREA RISCURILOR
 • noţiuni introductive în teoria riscului
 • tipuri de riscuri
 • anticiparea riscurilor
 • soluţionare
 1. ANTREPRENORIAT
 • cultura antreprenorială
 • generarea de afaceri
 • competitivitatea
 1. NOŢIUNI DE MANAGEMENT
 • legislaţia în domeniu
 • funcţiile managementului
 • decizia de management
 • organizare
 • control
 1. NOŢIUNI DE MARKETING
 • produsul/serviciul
 • preţ
 • distribuţie
 • publicare

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.