Comunicare în limba italiană – Specializare

Durata curs: 3 săptămâni
Nivel pregatire: Studii Generale
Locatie: Constanța

Descriere curs

Comunicarea într-o limbă străină împărtășește pe larg dimensiunile deprinderilor principale de comunicare în limba oficială. Aceasta se bazează pe capacitatea de a întelege, exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii atât in formă orală, cât și scrisă (ascultat, vorbit, citit, scris) în contexte sociale și culturale adecvate (în educație și formare profesională, la locul de munca, timpul liber), cu privire la dorințele și nevoile cuiva.

Limba italiană este o limbă romanică din subgrupul italo-dalmat vorbită de aproximativ 62 de milioane de oameni, din care majoritatea locuiesc în Italia. Se bucură de statutul de limbă oficială în trei țări — Italia, San Marino și Elveția (împreună cu franceză, germană și retoromană) și este folosită auxiliar în Vatican. Deține de asemenea statutul de limbă de minoritate în părțile Croației și Sloveniei situate în Istria. În Italia sunt numeroase dialecte regionale, dar înființarea unui sistem național de educație a condus la reducerea de-a lungul secolului al XX-lea a variației în limba vorbită de la o regiune la alta.

Competențele dobândite în urma absolvirii acestui curs sunt: Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situații de comunicare în limba italiană; Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare în limba italiană;  Realizarea de interacțiuni în comunicarea orală și scrisă în limba italiană; Transferul și medierea mesajelor orale sau scrise în situații variate de comunicare în limba italiană.

Formatori: cadre didactice.

Module abordate 

 1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE/EXPRIMARE A MESAJULUI ORAL
 • Desprinderea de informaţii specifice dintr-un mesaj rostit în limbaj standard emis cu viteză normală
 • Îndeplinirea unor instrucţiuni transmise oral
 • Oferirea şi solicitarea de informaţii pe teme cunoscute
 • Exprimarea unei opinii/opunct de vedere pe un subiect familiar
 • Participarea semnificativă la interacţiuni verbale în contexte familiare
 1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE/EXPRIMARE A MESAJULUI SCRIS
 • Selectarea din texte a informaţiilor necesare realizării unei sarcini de lucru
 • Utilizarea contextului pentru clarificarea sensului elementelor lexicale
 • Oferirea în scris a unor detalii despre propria persoană
 • Exprimarea în scris a unor opinii/puncte de vedere/sentimente
 • Redactarea unui text (funcţional sau nu) conform unei structuri
 1. DEZVOLTAREA UNOR REPREZENTĂRI CULTURALE ŞI A INTERESULUI PENTRU STUDIUL LIMBII ITALIENE
 • Aspecte geografice şi culturale specifice Italiei
 • Relizări de seamă în domeniul ştiinţei/cultural artistice din Italia

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.