Comunicare în limba engleză – Specializare

Durata curs: 3 săptămâni
Nivel pregatire: Studii Generale
Locatie: Constanța

Descriere curs

Limba engleză este cea mai raspandită limbă de comunicare internaţională. Ea face parte din familia limbilor germanice occidentale. Este limba oficială in Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Noua Zeelandă şi este vorbita de milioane de locuitori din India, Filipine, Jamaica şi alte zone din Asia si Africa. Este una dintre limbile oficiale şi de lucru ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Cursurile IDRU de limba engleză urmăresc dezvoltarea celor cinci competenţe fundamentale (înţelegerea limbii vorbite, exprimarea orală, întelegerea limbii scrise, redactarea corectă a unui text scris, interacţiunea în conversaţie) în scopul folosirii active a limbii în situaţii concrete.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: capacitatea de a utiliza şi dezvolta competenţe lingvistice în limba engleză; capacitatea de exprimare orală; capacitatea de exprimare în scris; capacitatea de înţelegere a unui text scris în limba engleză; capacitatea de înţelegere a unui mesaj oral în limba engleză.

Formatori: cadre didactice.

Module abordate

 

 1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE/EXPRIMARE A MESAJULUI ORAL
 • Desprinderea de informaţii specifice dintr-un mesaj rostit în limbaj standard emis cu viteză normală
 • Îndeplinirea unor instrucţiuni transmise oral
 • Oferirea şi solicitarea de informaţii pe teme cunoscute
 • Exprimarea unei opinii/opunct de vedere pe un subiect familiar
 • Participarea semnificativă la interacţiuni verbale în contexte familiare
 1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE/EXPRIMARE A MESAJULUI SCRIS
 • Selectarea din texte a informaţiilor necesare realizării unei sarcini de lucru
 • Utilizarea contextului pentru clarificarea sensului elementelor lexicale
 • Oferirea în scris a unor detalii despre propria persoană
 • Exprimarea în scris a unor opinii/puncte de vedere/sentimente
 • Redactarea unui text (funcţional sau nu) conform unei structuri
 1. DEZVOLTAREA UNOR REPREZENTĂRI CULTURALE ŞI A INTERESULUI PENTRU STUDIUL LIMBII ENGLEZE ŞI AL CIVILIZAŢIEI ANGLO-SAXONE
 • Aspecte geografice şi culturale specifice ţinutului anglo-saxon
 • Relizări de seamă în domeniul ştiinţei/cultural artistice din spaţiul anglo-saxon

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.