Agricultor în culturi vegetale și crescător de animale

Perioada: 27.01.2020 - 30.03.2020
Durata curs: 3 luni
Nivel pregatire: Studii Generale
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR 613003

Ocupaţia se aplică lucrătorilor din cultura plantelor de câmp şi creşterea animalelor care se ocupă cu activităţile de cultivare a pământului în scopul obţinerii de cereale, plante tehnice şi culturi furajere cât şi de îngrijirea şi creşterea animalelor în scopul valorificării animalelor şi a produselor acestora în principal lapte şi carne.

Ocupaţia de Agricultor în culturi vegetale și crescător de animale presupune competenţele necesare pentru pregătirea terenului, semănatul şi întreţinerea culturilor, recoltarea şi valorificarea producţiei principale şi secundare, producerea, depozitarea şi conservarea furajelor.

În domeniul zootehnic ocupaţia presupune cunoştinţe referitoare la particularităţile biologice ale animalelor şi abilităţi practice la cazarea, furajarea, reproducţia, îngrijirea diferenţiată a categoriilor de animale, în funcţie de specie şi dotare, evacuarea dejecţiilor şi menţinerea condiţiilor de microclimat şi la menţinerea stării de sănătate a animalelor.

O activitate principală a acestei ocupaţii presupune şi aprovizionarea cu materii prime şi materiale necesare bunei desfăşurări a tuturor celorlalte activităţi specifice.

Capacitatea de efort fizic, de organizare a activităţii în funcţie de condiţiile climatice nefavorabile specifice fiecărui anotimp şi a lucrului în spaţiu deschis reprezintă câteva aptitudini specifice, necesare unui lucrător agricol.

Ocupaţia presupune şi relaţii de colaborare cu membrii echipelor de deservire în zootehnie şi a executanţilor de lucrări agricole mecanizate şi manuale în câmp, cât şi relaţii de subordonare faţă de conducătorii locurilor de muncă.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: Aplicarea normelor P.S.I.,  sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului; Comunicarea la locul de muncă; Munca în echipă; Identificarea condiţiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de câmp şi furajere; Aprovizionarea cu materii prime şi materiale; Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor; Înfiinţarea culturilor de câmp şi furajere; Executarea lucrărilor de întreţinere a plantelor de câmp şi furajere; Recoltarea, depozitarea, conservarea şi valorificarea culturilor de câmp şi furajelor; Pregătirea spaţiilor de cazare pe specii şi categorii de animale; Popularea adăposturilor; Îngrijirea animalelor de reproducţie; Îngrijirea animalelor gestante; Îngrijirea noilor născuţi până la înţărcare; Îngrijirea animalelor de producţii.

Formatori: inginer agronom, inginer zootehnist, medic veterinar.

Module abordate

 1. NOȚIUNI GENERALE
 • Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, PSI și protecția mediului: norme specifice
 • Comunicare la locul de muncă: forme de comunicare, tehnici de comunicare, limbaj de specialitate
 • Lucrul în echipă: organigramă, raporturi ierarhice, lucrări specifice activității
 1. CULTURA PLANTELOR
 • Condiții specifice de cultură: amplasamentul culturilor, structura culturilor
 • Aprovizionarea cu materii prime și materiale: materii prime, materiale, factori specifici, erbicite, surse de aprovizionare, cerințe de apă, condiții de depozitare
 • Pregătirea terenului: arătura, sol, îngrășeminte, fertilizare, utilaje, tipuri de culturi
 • Culturile de camp și furajere: înființarea culturilor, lucrări de întreținere, recoltare, depozitare, conservare, valorificare, masini specifice, ambalaje
 1. CREȘTEREA ANIMALELOR
 • Pregătirea adăposturilor: capacitatea de cazare
 • Popularea adăposturilor: lotizare, condiții necesare
 • Îngrijirea animalelor de reproducție: caracteristici pe specii de animale, monta
 • Îngrijirea animalelor gestante: fătarea, îngrijirea noilor născuți
 • Îngrijirea nou născuților până la înțărcare
 • Îngrijirea animalelor de producție: lucrări de întreținere a spațiilor de exploatare, lucrări de igienizare, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, furajare, mulsul
 • Pregătirea animalelor în vederea livrării

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.