Maseur

Perioada: 07.12.2020 - 08.01.2021
Durata curs: 1 lună
Nivel pregatire: Invățământ obligatoriu (10 clase)
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR 325501

Ocupația de Maseur presupune o sferă largă de competenţe pentru desfăşurarea activităţii şi anume asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în cabinetul de masaj şi personale, autopregătirea în vederea efectuării masajelor, efectuarea activităţilor necesare pregătirii pacienţilor şi aplicarea masajului somatic. În afară de aceste competenţe strict necesare desfăşurării activităţii, maseurul poate dobândi competenţe suplimentare, prin perfecţionare profesională. Dobândirea uneia sau tuturor competenţelor suplimentare de aplicare a masajului terapeutic, masajului reflexogen şi/sau drenajul limfatic presupune o pregãtire prealabilă de specialitate care presupune cunoştinţe de anatomie şi fiziologie precum şi fiziopatologie şi patologie clinică şi abilităţi practice. Deoarece activităţile specifice se desfăşoară în permanentă colaborare cu pacienţii şi medicii comunicarea la locul de muncã contribuie la buna desfăşurare a activităţilor specifice.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: comunicarea la locul de munca; aplicarea npm, psi și protecția mediului; asigurarea condițiilor igienico-sanitare; asigurarea perfecționării profesionale; întocmirea documentelor de evidență; planificarea ședințelor de masaj; pregătirea cabinetului de masaj; aplicarea drenajului limfatic; aplicarea masajului reflexogen; aplicarea masajului somatic; aplicarea masajului terapeutic; autopregătirea în vederea efectuării masajelor; stabilirea tehnicilor și formelor de masaj.

Formatori: kinetoterapeut, maseur.

Module abordate 

 1. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ
 • Comunicarea la locul de muncă: tehnici de comunicare, surse de informare, fișa pacientului
 • Norme de securitatea și sănătate a muncii, PSI și protecția mediului
 • Norme igeinico – sanitare: norme de igienă personală și stare de sănătate, norme de igienă a spațiului de lucru
 • Perfecționarea profesională
 • Pregătirea cabinetului de masaj: fișa pacientului, planificarea ședințelor de masaj
 1. TEHNICI DE MASAJ
 • Autopregătirea maseurului: tehnici de masaj, produse cosmetice folosite, tehnici specifice de relaxare
 • Stabilirea tehnicilor și formelor de masaj
 • Drenajul limfatic: circulația limfatică a organismului, procedee specifice, tehnici de examinare
 • Masajul reflexogen: tehnici de masaj, produse de masaj, zone reflexogene
 • Masajul terapeutic: procedee de masaj, efecte
 • Masajul somatic: tehnici de masaj, efecte

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Aboslvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.