Expert local pe problemele romilor

Durata curs: 5 luni
Nivel pregatire: Studii medii (cu sau fără diplomă de bacalaureat)
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod Nomenclator 4231.2.1

Expertul local pe problemele romilor este o persoană de etnie romă din comunitate, având dublu rol, respectiv de reprezentare a comunităţii de romi în primărie şi a primăriei în comunitatea de romi. Rolul şi importanţa expertului local pe problemele romilor sunt stipulate în Strategia Guvernului României privind Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor. Expertul local pe problemele romilor este angajat al primăriei lucrând în cadrul unor echipe pluridisciplinare, care asigură servicii de suţinere specializată pentru comunităţile de romi.

Experţii locali pe problemele romilor funcţionează la nivelul primăriilor şi sunt responsabili pentru desfăşurarea în plan local a acţiunilor de îmbunătăţire a situaţiei romilor conform H.G. 430/2001 cu modificările ulterioare privind Strategia Guvernului României de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor. Ei se subordonează atât Biroului Judeţean pentru Romi, cât şi primarului.

Experţii locali reprezintă principalii mediatori dintre autorităţile administraţiei publice-locale şi comunităţile de romi.

Expertul local pe pe problemele romilor se ocupă cu: medierea, consilierea, îndrumarea populaţiei de romi şi pentru aceasta colaborează cu diverse instituţii, planifică activităţi legate de comunitate; monitorizează intervenţiile făcute în comunitate, în cadrul unei echipe pluridisciplinare sau interdisciplinare, care deserveşte funcţionarea autorităţilor publice locale şi a comunităţii de romi. De aceea, expertul local pe problemele romilor intervine atât în cadrul instituţional, cât şi în comunitate, la nivelul asigurării relaţiei cu diverse servicii specializate: de asistenţă socială, educative, locative, de sănătate, de igienă, medicale, etc.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: comunicarea în limbă oficială; competențe sociale și civice; competența de exprimare culturală; competența de a învăța; planificarea activităților; asigurarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență; informarea membrilor comunității; asigurarea respectării drepturilor membrilor comunității; desfășurarea activităților; evaluarea problemelor c care se confruntă comunităile de romi; consilierea membrilor comunității; rezolvarea problemelor.

Formatori: Economiști, juriști.

Module abordate 

 1. EXPERTUL LOCAL PE PROBLEMELE ROMILOR: DESCRIEREA OCUPAȚIEI; IMPORTANȚĂ ȘI ROL
 • Descrierea ocupației; importanță și rol
 • Activitățile desfășurare
 • Norme de securitate și sănătate în muncă, PSI și protecțía mediului
 • Prefecționarea profesională
 1. LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ SPECIFICĂ; LEGISLAȚIE COMUNITARĂ EUROPEANA. PROIECTE DE INTERVENȚIE COMUNITARĂ PENTRU GRUPURILE VULNERABILE
 • Informarea membrilor comunității
 • Asigurarea respectării drepturilor membrilor comunității
 • Evaluarea problemelor
 • Consilierea
 • Proiecte de intervenție comunitară
 • Rezolvarea problemelor
 1. PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE. MANAGEMENTUL PROIECTELOR COMUNITARE. PROIECTE STRUCTURALE
 • Planul local de acțiune
 • Managementul proiectelor comunitare
 • Proiecte structurale

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.