Antreprenor în economie socială

Durata curs: 3 zile
Nivel pregatire: Studii medii (cu sau fără diplomă de bacalaureat)
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR 112032

Antreprenorii sociali sunt persoane ce oferă soluţii inovatoare celor mai presante probleme sociale ale societăţii. Sunt persoane ambiţioase şi talentate, adresând probleme sociale majore şi oferind noi idei pentru transformări pe scară largă. Antreprenorii sociali identifică ceea ce nu funcţionează şi rezolvă problema schimbând sistemul, multiplicând soluţia şi convingând întreaga societate să facă un salt înainte.

Antreprenoriatul social se referă la:

 • Abordări sustenabile, inovative şi practice aplicate în beneficiul societăţii în general, cu accent pe cei care sunt marginalizaţi şi săraci;
 • Un termen care semnifică o abordare unică a problemelor economice şi sociale, o abordare transversală mai multor sectoare şi discipline.

Fundamentarea în anumite procese şi valori care sunt comune fiecărui antreprenor social, indiferent dacă domeniul său de specialitate este educaţia, sănătatea, reforma socială, dreptul muncii, mediul, dezvoltarea economică, agricultura etc. sau dacă organizaţiile create sunt entităţi profit sau nonprofit. Un antreprenor social recunoaşte o problemă socială şi utilizează principii antreprenoriale pentru a crea, organiza şi gestiona o entitate care să producă schimbare socială. În timp ce antreprenorii de afaceri măsoară de obicei performanţa în termeni de profit şi valoare adăugată, antreprenorii sociali îşi măsoară succesul prin impactul pe care îl au asupra societăţii. Deşi antreprenorii sociali lucrează deseori prin intermediul organizaţiilor nonprofit şi a grupurilor cetăţeneşti, mulţi dintre ei lucrează în sectorul guvernamental şi privat.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: comunicare în limba oficială; comunicare în limbi străine; competențe de bază în matematică, știință și tehnologie; competențe informatice; competența de a învăța; competențe sociale și civice; competențe antreprenoriale; competența de exprmare culturală; aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă; aplicarea normelor de protecție a mediului; menținerea unor relații de muncă etice; realizarea studiului de fezabilitate; elaborarea planului de afaceri; gestionarea afacerii; elaborarea planului social al afacerii; gestionarea activității sociale; promovarea antreprenoriatului social; reprezentarea organizației în relațiile externe.

Formatori: Economiști, juriști.

Module abordate 

NOȚIUNI DE ECONOMIE SOCIALĂ

 • Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă, PSI și protecția mediului
 • Lucrul în echipă
 • Studiul de fezabilitate
 • Planul de afaceri
 • Gestionarea afacerii
 • Proiectul social al afacerii
 • Gestionarea activității sociale
 • Promovarea antreprenoriatului social
 • Reprezentarea organizației în relațiile externe

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.