Confecționer obiecte artizanale din lemn

Perioada: 27.01.2020 - 17.02.2020
Durata curs: 3 săptămâni
Nivel pregatire: Studii Generale
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR 731703

Confecţionerul obiecte artizanale din lemn îşi desfăşoară activitatea în ateliere mici, familiale sau în ateliere de tâmplărie complexe, sau fabrici în care sunt organizate secţii de lucru speciale pentru executarea acestui tip de lucrări, prin intermediul cărora se valorifică resturile de materiale rămase de la executarea lucrărilor de mari dimensiuni. Confecţionerul obiecte artizanale din lemn execută piese din lemn pentru uz gospodăresc şi decorativ (cauce, linguri, scafe, blide, tăvi, suporturi, lingurare, funduri pentru tocat alimente, casete, piese de mic mobilier: poliţe, rafturi, măsuţe, taburete, scaune, lăzi de zestre ş.a., produse de cult: sfeşnice, cruci, pristolnice, icoane, troiţe). Produsele executate cuprind o importantă componentă decorativă, rezultată din aplicarea tehnicilor tradiţionale de confecţionare şi ornamentare.În contextul alocării de fonduri pentru dezvoltarea rurală, ocupaţia este solicitată de piaţa muncii din întreaga ţară.

Competențele dobândite în urma absolvirii cursului sunt: aplicarea normelor de protecție a mediului; aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență; întreținerea echipamentelor de lucru; organizarea locului de muncă; aprovizionarea cu mijloace de muncă; proiectarea obiectului artizanal din lemn; pregatirea  materialului  lemnos pentru realizarea de obiecte artizanale; prelucrarea manuală a materialului lemnos; finisarea obiectelor artizanale confecționate; decorarea obiectelor artizanale confecționate.

Formatori: Ingineri

Module abordate 

 1. PROIECTAREA OBIECTULUI ARTIZANAL DIN LEMN
 • Tipuri de produse
 • Documentația grafică a obictului artizanal
 • Documentația obiectului artizanal
 • Fișa de lucru
 1. PREGĂTIREA MATERIALULUI LEMNOS
 • Identificarea materialului lemnos
 • Achiziționarea materialului lemnos
 • Orgnizarea locului de muncă
 • Aprovizionarea cu mijloace de muncă
 1. PRELUCRAREA MANUALĂ A MATERIALULUI LEMNOS
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
 • Aplicarea prevederilor legale de SSM și în domeniul situațiilor de urgență
 • Întreținerea echipamentelor de muncă
 • Scule necesare
 • Operații de prelucrare manuală a lemnului
 • Proceduri tehnice de asigurare a calității
 1. ASAMBLAREA OBIECTULUI
 • Verificarea calității
 • Scule pentru îmbinări
 • Materiale necesare pentru asamblare
 • Ajustaje
 • Operații de îmbinare
 1. FINISAREA ȘI DECORAREA OBIECTELOR ARTIZANALE
 • Unelete și materiale folosite la decorare
 • Montarea accesoriilor
 • Remedierea defectelor
 • Identificarea suprafețelor de decorat
 • Tehnici de decorare
 • Operații de șelfuire

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.